Schoolmaatschappelijk werk
Op de Prinses Margrietschool is een maatschappelijk werker aanwezig die wekelijks voor een dag aan deze school verbonden is. De SMW-er is een maatschappelijk werker die gespecialiseerd is in de combinatie van (jeugd) hulpverlening en onderwijs. Met dit laatste wordt vooral de voorwaarden bedoeld die nodig zijn om een kind zo optimaal mogelijk te laten leren op school. De SMW-er weet ook wat de mogelijkheden van hulpverlening zijn binnen en buiten de school.

De hulp van het schoolmaatschappelijk werk is gratis en er is geen verwijzing nodig van bijvoorbeeld een huisarts.

Aan welke vragen of problemen kunt u als ouder denken:

  • U weet niet hoe om te gaan met het gedrag van uw kind. Uw kind heeft bijvoorbeeld concentratie problemen, is erg druk, trekt zich terug, of vindt het moeilijk om te gaan met klasgenoten;
  • U weet zelf niet hoe u grenzen moet stellen ten aanzien van uw kind, of hoe het kind meer zelfstandigheid te geven;
  • U merkt dat u weinig van de kinderen kunt hebben om wat voor reden dan ook;
  • Uw kind wordt gepest en is hierdoor erg van slag;
  • U wilt uw problemen in de thuissituatie met iemand bespreken;
  • Enz.

Het voor deel van de SMW-er op school is dat die in een heel vroeg stadium al met u en de school meedenkt over wat uw kind aan leervoorwaarden nodig heeft. We werken ook preventief en proberen te zorgen dat iets wat moeilijk gaat geen groter probleem wordt.

De schoolmaatschappelijk werker heeft wekelijks met de intern begeleiders van de school overleg om de problemen die er zijn bij sommige kinderen door te nemen. Samen kijken zij dan welke mogelijkheden er zijn om de problemen op te lossen en welke manier van hulp hierbij zou passen. De schoolmaatschappelijk werker neemt daarnaast ook deel aan het multidisciplinair overleg (MDO), wat als onderdeel van de zorgstructuur op de school 6x per jaar plaatsvindt. In een aantal gevallen onderzoekt de school samen met de SMW-er en met u, als ouder, wat uw kind verder nog nodig heeft. Dan kan het soms nodig zijn om daarvoor specialisten in te schakelen. De SMW-er zorgt dan dat er een goede rapportage gemaakt wordt die garandeert dat u zo snel mogelijk geholpen wordt.

Uw kind kan ook zelf om een gesprek met de schoolmaatschappelijk werker vragen. De SMW-er mag wettelijk, zonder toestemming van de ouders, 1 oriënterend gesprek met het kind houden. Mits het kind niet in gevaar is, heeft de SMW-er daarna altijd toestemming nodig van de ouders voor een vervolggesprek.

De inzet van SMW op de school van uw kind heeft altijd als doel dat uw kind zo optimaal mogelijk leert in een zo prettig mogelijke omgeving. Dat wilt u toch ook?

Maak gerust eens een afspraak met de schoolmaatschappelijk werker als u met vragen zit rond uw kind, over gedragsproblemen of over de opvoeding thuis. De SMW-er is elke donderdag op school aanwezig. Op dagen dat de SMW-er niet op school aanwezig is kunt u ook de intern begeleider of de leerkracht van uw kind vragen om een afspraak te maken met SMW. Een afspraak bij u thuis is ook een mogelijk, als u dit prettiger vindt.

De schoolmaatschappelijk werker is in dienst van de stichting PCBO en verricht de werkzaamheden onder de verantwoordelijkheid van de schooldirectie.

Schoolmaatschappelijk werker bij ons op school: Wendy Kradolfer