Nieuwsbrief 1
Belangrijke data
- 18 en 19 september Kennismakingsgesprekken
- 27 september Schoolreis 4 t/m 6
- 2 oktober start Kinderboekenweek
- 10 oktober afsluiting Kinderboekenweek onder schooltijd
- 17 oktober inloop groepen 3 t/m 8 14.45 uur
- 21 t/m 25 oktober Herfstvakantie

Start schooljaar
Op maandag 2 september is onze school weer begonnen. Van sommige ouders mocht de vakantie nog weken duren, anderen waren blij dat hun kinderen eindelijk weer naar school konden! Na een natte en soms ook erg warme zomer zijn we goed gestart en gaan we er met elkaar weer een goed jaar van maken.
Vóór 2 september had ons team er al een aantal dagen opzitten, waaronder een studiedag over gedrag. Dit onderwerp zal dit schooljaar nog een aantal maal centraal staan tijdens onze studiedagen.

Verbouwing
Ouders die al op school zijn geweest hebben gezien dat er veel is veranderd. De vier hallen zijn opgeknapt, bij de hoofdingang is een balie ontstaan en de verlichting is verbeterd. Het is jammer dat de planning niet is gehaald en dat het nog wel even gaat duren voor dat het helemaal af is. Het meeste breekwerk is echter achter de rug en dat betekent ook dat de meeste overlast achter de rug is.
Zoals het er nu naar uitziet, krijgen we er een mooie school voor terug!

Parkeren
De directeur van het Albedacollege is deze week geweest om het parkeerprobleem te bespreken. Ouders van onze school parkeren bijna dagelijks hun auto op de inrit van het Albeda, zodat zij er niet meer in of uit kunnen.
Ik wil u nogmaals vragen deze in- en uitgang vrij te houden. Dit geldt ook voor het parkeren op het trottoir. Het is gevaarlijk voor de fietsers en de kinderen. Politie en parkeerbeheer hebben aangegeven vaker te komen controleren.

Schoolfonds
Uit de overzichten van het Schoolfonds blijkt dat 23% van de ouders hun bijdrage van vorig jaar nog niet heeft betaald. Dat is bijna een op de vier! Dit heeft jammer genoeg gevolgen voor de activiteiten die we dit jaar met elkaar gaan organiseren. Denk daarbij aan de organisatie van de kinderboekenweek, kerst, sinterklaas, Pasen, sportdag, projectweek, en andere activiteiten. Voor dit soort activiteiten ontvangt de school geen geld van de overheid. Dit is de reden dat wij een bedrag vragen voor het schoolfonds. Met elkaar kunnen we dan een aantal leuke dingen doen, maar met een te kort is dit minder mogelijk en dat is erg jammer.

Kalender
Aan het begin van de eerste schoolweek heeft u onze kalender ontvangen, met daarin ook een groot gedeelte van onze schoolgids. Wij hopen dat alles voor u duidelijk en overzichtelijk is.

Meelopen naar de klas
Natuurlijk begrijpen we dat u de eerste week het prettig vindt even mee te lopen met uw kind naar de groep. We willen u echter vragen m.i.v. volgende week uw kind weer alleen naar de groep te laten gaan. We creëren op deze manier meer rust in de school. Dit geldt niet voor de groepen 1,2 en 3. De ouders van de kinderen uit groep 3 mogen tot de herfstvakantie met hun kind mee.


N. Stoop