Nieuwsbrief 1
Belangrijke data
- 12 september: school gesloten i.v.m. staking
- 13 september: kennismakingsgesprekken
- 21 september: schoolreis groep 4-6
- 3 oktober: start Kinderboekenweek
- 11 oktober: afsluiting Kinderboekenweek ´s avonds
- 22 oktober-26 oktober: herfstvakantie
- 30 oktober: studiedag, school is gesloten


Nieuw schooljaar
Wat was het goed alle kinderen en ouders vorige week, na zoveel weken, weer te zien. Wij hopen dat iedereen een fijne vakantie heeft gehad en uitgerust aan het nieuwe schooljaar is begonnen.

In de laatste week voor de start van het schooljaar, waren alle juffen en meesters al op school om de lokalen in te richten en zich voor te bereiden op het nieuwe schooljaar.
De laatste vrijdag van de vakantie hebben de leerkrachten van de groepen 3-8 een studiemiddag gehad over Eigenaarschap van leerlingen. De leerkrachten van de groepen 1/2 hebben de eerste woensdag na de vakantie een studiemiddag gehad over begrijpend luisteren/spelbegeleiding. Deze onderwerpen zullen gedurende het hele jaar op onze studiedagen aan de orde komen.

Wij hopen op een fijn en leerzaam schooljaar!

Nieuwe collega´s
Zoals u, aan het einde van het vorige schooljaar, heeft kunnen lezen in de brief over de groepsindeling hebben wij een aantal nieuwe leerkrachten op onze school. Juffrouw Rachel, meester Bjorn, juffrouw Priscilla en juffrouw Dominique van Lekker Fit….wij hopen dat jullie een hele fijne tijd op onze school zullen hebben!

Juffrouw Nelian
Wij hebben net voor de vakantie afscheid moeten nemen van juffrouw Nelian. Zij heeft een baan dichterbij haar woonplaats gevonden. De werkzaamheden van juffrouw Nelian zijn intern overgenomen. Juffrouw Karin zal de IB werkzaamheden van juffrouw Nelian overnemen. Juffrouw Eline zal vooral op administratief gebied zaken oppakken en haar aandacht met name richten op groep 7 en 8. Juffrouw Hélène zal zich bezig houden met de verwijzingen naar het Voortgezet Onderwijs. Uiteraard zijn wij wel opzoek naar een vervanger voor juffrouw Nelian. Helaas hebben wij nog geen sollicitanten gehad die aan ons beeld voldeden. Totdat wij iemand hebben gevonden is het in ieder geval intern goed opgelost.

Afscheid
Voor de vakantie zult u juffrouw Cynthia al wel gemist hebben. Zij heeft ons in de vakantie te kennen gegeven niet meer terug te komen op onze school. Komende periode zal zij zich gaan beraden over haar toekomst en de invulling hiervan.

Ouderbijdrage
Net voor de vakantie hebben wij toestemming gevraagd aan de MR de ouderbijdrage met € 2,50 te verhogen naar een bedrag van € 25,00 per jaar. Met het geld van de ouderbijdrage betalen wij de kosten die gemaakt worden voor extra activiteiten welke onderdeel zijn van het schoolprogramma/onderwijsprogramma. Hierbij valt te denken aan:
• Sinterklaas
• Kerst
• Pasen
• Kosten vervoer naar uitjes
• Kosten excursies

Uiteraard worden deze uitgaven allemaal bijgehouden en gecontroleerd door de MR.
Doordat alles om ons heen duurder wordt, met hetzelfde bedrag kun je minder kopen, kwamen wij al een aantal jaar niet rond met de geïnde ouderbijdragen. Dit heeft ons genoodzaakt de bijdrage te verhogen. Wij hebben geprobeerd de verhoging beperkt te houden.

Meelopen
De eerste schoolweek is spannend en wij begrijpen dat u dan als ouders ook nieuwsgierig bent naar de klas, de juf/meester en hoe uw zoon of dochter het allemaal ervaart.

De kleuters worden altijd door de ouders naar de klas gebracht. Tot aan de herfstvakantie mogen de kinderen van de groepen 3 ook nog naar de groep worden gebracht. Voor de andere groepen hebben wij de afspraak dat de kinderen zelfstandig naar het lokaal gaan. Wij kunnen dan al tijdens de inloop, tijd en aandacht aan uw zoon/dochter besteden! Wij willen u dan ook vragen uw kind(eren) uit de groepen 4-8 alleen naar binnen te laten gaan.

Mocht u de leerkracht willen spreken dan kunt u altijd na schooltijd even binnenlopen om te kijken of de juf/meester dan tijd heeft. Korte boodschappen zijn telefonisch door te geven via meester Dew.

Onze leerkrachten zijn ook per mail te bereiken. De mailadressen bestaan altijd uit de voornaam van de leerkracht gevolgd door @margrietsportlaan.nl. Bijvoorbeeld: helene@margrietsportlaan, karin@margrietsportlaan, marije@margrietsportlaan enzovoort.


Lekker Fit
Zoals u weet zijn wij vanaf dit schooljaar gestart als Lekker Fit school. Lekker Fit betekent niet alleen extra gymmen maar heeft ook alles te maken met gezonde voeding en bewegen in het dagelijks leven.

Juffrouw Dominique, van Lekker Fit, zal geregeld een stukje in de nieuwsbrief zetten over één van bovenstaande thema´s. Deze nieuwsbrief de primeur over Sporten en Gezonde voeding….

Sporten en gezonde voeding

Om te kunnen bewegen is energie nodig. Gezond ontbijten, middageten en avondeten levert meestal genoeg energie voor de hele dag. Als je meer beweegt, verbruik je meer. Na het sporten heb je daarom vaak honger. Om deze honger te stillen en even bij te tanken is een klein en gezond tussendoortje genoeg. Een appel of een mandarijn bijvoorbeeld, bevatten genoeg gezonde suikers om weer op kracht te komen en zijn rijk aan vitaminen en mineralen, bouwstoffen die het lichaam nodig heeft om gezond te blijven.

In sportdranken, frisdranken, chips of een reep zitten te veel calorieën of suiker en leveren meer energie dan nodig is. Dat overschot maakt kinderen druk of wordt omgezet in lichaamsvet, dat kinderen dik maakt. Voordat je lichaam de energie van een flesje AA verbruikt heeft, zou je bijvoorbeeld 41 minuten moeten fietsen of 21 minuten moeten traplopen of 24 minuten moeten voetballen

Om de dorst te lessen is (kraan)water een prima oplossing. Water is lekker fris en krijgt een heerlijk smaakje met een stukje (diepvries)fruit erin. Koude munt- of vruchtenthee (zonder suiker) is ook heel verfrissend en lest de dorst uitstekend.


Kennismakingsgesprekken
Op donderdag 13 september voeren wij kennismakingsgesprekken. De leerlingen van de groepen 6,7 en 8 mogen, als zij dat willen, bij het gesprek aanwezig zijn.

Vanaf dit schooljaar zijn de contactmomenten op een iets andere manier vormgegeven. Zo zijn de kennismakingsgesprekken “verplicht” geworden omdat wij het erg belangrijk vinden direct korte lijnen tussen school en thuis te creëren. In november volgen er dan voortgangsgesprekken. Deze zijn wel facultatief. Na de eerste CITO toetsen, volgen er in februari rapportgesprekken waarbij de CITO uitslagen worden meegenomen. De leerlingen krijgen dan ook hun eerste rapport van dat jaar. Deze gesprekken zijn “verplicht”. Na de tweede CITO ronde, aan het eind van het schooljaar, hebben wij nog een ronde rapportgesprekken gepland. Deze gesprekken zullen facultatief zijn.

Scholenmarkt
Het duurt nog even maar het is voor de ouders van de leerlingen uit de groepen 7 en 8 misschien handig het in de agenda te zetten. Op donderdag 27 november zullen wij op onze school een scholenmarkt organiseren. Op deze scholenmarkt zullen verschillende scholen voor Voortgezet Onderwijs zich presenteren. U kunt informatie meenemen en vragen stellen. Op dit moment hebben al 7 scholen te kennen gegeven aanwezig te zijn. Wij hopen dan ook op een grote opkomst van onze kinderen en ouders.


Hélène Teijl