Nieuwsbrief 1
Belangrijke data

- Dinsdag 5 en woensdag 6 september Kennismakingsgesprekken
- 15 september schoolreis groepen 4 t/m 6
- Dinsdag 19 september studiedag personeel. School gesloten, Mundo open.


Start schooljaar
Maandag 21 augustus is de school weer gestart en het was fijn om bijna alle kinderen weer gezond op school te kunnen begroeten.
Ons team is vanaf maandag 14 augustus bezig geweest met het inrichten van het lokaal, voorbereiden van de lessen en het volgen van de studiedag over gedrag.
Zoals u wellicht nog weet wordt er dit jaar gewerkt met een nieuwe methode voor Aardrijkskunde, Geschiedenis, Biologie en Techniek. De methode heet De Zaken en zal voor een groot gedeelte digitaal worden aangeboden.

Naast allerlei individuele studies en nascholingen, scholen we ons als team verder in Begrijpen Lezen en Luisteren en in Gedrag in combinatie met de methode Leefstijl.
Kortom, als school zijn we helemaal klaar voor een prachtig nieuw schooljaar!


Peuterspeelzaal De Margriet van Mundo
Na de kennismakingsmorgen voor ouders en kinderen op vrijdag 18 augustus, is vorige week ook de Peuterspeelzaal weer van start gegaan.
Zoals u weet is de samenwerking met Mundo uitgebreid en naast de voor- en naschoolse opvang, verzorgen zij nu ook de Peuterspeelzaal.
De zaal heeft een complete metamorfose ondergaan. Alle meubeltjes zijn vernieuwd en het geheel is opgefrist met geheel nieuwe kleuren.
De nieuwe leidsters heten Erica en Thara en gaan er samen met uw kind een top jaar van maken!

Campina schoolmelk
Door een verbeterde subsidieregeling kan Campina de schoolmelk goedkoper aanbieden. In plaats van 0,38 cent betaalt u nu nog maar 0,28 cent. Als u over wilt gaan tot een abonnement bij Campina, kunt u dat aangeven bij onze conciërge.

Scholenmarkt
Het duurt nog even, maar onze school is druk bezig met het organiseren van een scholenmarkt. Dit is een markt voor de kinderen en hun ouders van de groepen 7 en 8. Op deze markt is een aantal scholen van het Voortgezet Onderwijs aanwezig. Zij kunnen u alles vertellen over hun school en u en uw kind kunnen natuurlijk alles vragen.
Noteert u de datum vast in uw agenda: Dinsdag 28 november van 18.30 – 20.00 uur.

School app
Onze Margrietapp heeft een aantal extra functies gekregen en is tevens beter beveiligd dan voorheen.
Om er voor te zorgen dat niet iedereen zo maar op persoonlijke pagina's kan komen, moet u als ouder een inlog aanvragen.

Voor het aanvragen heeft u de naam, geboortedatum en BSN nummer van uw kind(eren) nodig. Deze gegevens maken dat er nagegaan kan worden of uw zoon/dochter daadwerkelijk op onze school zit.
Nadat u deze gegevens heeft ingevuld krijgt u een wachtwoord waarmee u bijvoorbeeld de pagina van de groep van uw kind(eren) kunt bekijken. Elke leerling moet apart worden ingevoerd zodat de koppeling met de groep kan worden aangemaakt.

Door deze extra functies zullen wij in de toekomst ook via de app ( persoonlijke) berichten aan u kunnen versturen.


N. Stoop