Nieuwsbrief 10
Belangrijke data
- 5 april start projectweek
- 12 april ´s avonds afsluiting Projectweek
- 17 en 18 april IEP groep 8
- 26 april Koningsspelen. Leerlingen om 12.45 uur uit!
- 27 april start meivakantie
- 27 april t/m 13 mei meivakantie
- 14 mei eerste schooldag na de meivakantie
- 18 mei schoolreis groepen 1-3
- 21 en 22 mei Pinkstervakantie

IEP
Op 17 en 18 april zal groep 8 de Eindtoets gaan maken. Dit schooljaar hebben wij er voor gekozen de IEP af te nemen. Van andere scholen hebben wij gehoord dat leerlingen de IEP als prettiger ervaren dan de Centrale Eindtoets CITO, die wij voorgaande jaren deden. De IEP heeft twee afnamedagen van ieder twee uur. De leerlingen werken in een boekje waarbij met name de teksten korter en bondiger zijn dan bij de Centrale Eindtoets CITO.
Wij wensen alle kinderen van groep 8 veel succes met het maken van de IEP!

Pasen
Met elkaar hebben we op 29 maart het Paasfeest gevierd. De kinderen hebben genoten van een paasontbijt en het Paasverhaal is in alle groepen verteld. Wij willen alle ouders bedanken die hebben geholpen met de voorbereidingen van het Paasfeest.

MR
Zoals u weet hebben er MR verkiezingen plaatsgevonden waarbij drie ouders zich kandidaat hadden gesteld. Het feit dat ouders zich kandidaat stellen en andere ouders hebben gestemd, toont de betrokkenheid van ouders bij de school. Dit doet ons goed! Sidarma Troina-Hooi is met 64 stemmen gekozen tot nieuw MR lid. Welkom Sidarma in de MR.

Roken voor en op het plein
Wij hebben een aantal klachten van ouders gekregen over rokende ouders op en voor het plein. Door ouders wordt het roken op/voor het plein als storend ervaren omdat het geen goed voorbeeld is voor onze kinderen. Als u rookt, kunnen wij u uiteraard niet verbieden buiten te roken. Wij willen u echter wel vragen rekening te houden met elkaar en vooral met de kinderen. Het is algemeen bekend dat meeroken schadelijk kan zijn. Het liefste houden wij dit op school dan ook zo ver mogelijk bij onze kinderen vandaan. Wij hopen op uw begrip en medewerking.

Koningsspelen/sportdag
De Koningsspelen komen steeds dichterbij. Op de dag van de Koningsspelen zijn de leerlingen om 12.45 uur uit. U krijgt binnenkort een brief met hierin meer informatie over de Koningsspelen. Mochten we nog ouders nodig hebben voor de begeleiding van spelletjes/groepjes of het bakken van pannenkoeken, dan zullen wij u hier ook over informeren.

Afsluiting Projectweek
Op donderdagavond 12 april wordt de Projectweek afgesloten. U kunt van 18.30-19.30 uur komen kijken naar alles wat de kinderen hebben geleerd en gedaan tijdens deze week. Als u klaar bent met uw rondje, staat op het plein de al bekende Vlalalabus. Hier kunt u een heerlijke “ afsluiter” gaan halen. We zien u graag aanstaande donderdag.

School Sport Vereniging
Wat is het goed te zien dat er zoveel animo is voor de proeflessen van de School Sport Vereniging
(SSV). Het loopt zelfs zo goed dat wij een berichtje hebben gekregen van de contactpersoon van SSV Hordijkerveld, dat er een tijdelijke stop is op de proeflessen basketbal, voetbal en aikido. Als er weer ruimte is voor proeflessen, zullen wij u hier uiteraard over informeren. Inschrijven voor de andere lessen blijft natuurlijk mogelijk.

Hélène Teijl