Nieuwsbrief 10
Belangrijke data

- 16 en 17 april Eindtoets groep 8
- 18 april Paasontbijt en Paasfeest, de kinderen zijn om 12.00 uur vrij
- 19 april t/m 5 mei Meivakantie
- 8 en 9 mei Schoolfotograaf
- 23 mei Inloop groepen 3 t/m 8 14.45 uur


Schoolfruit loopt af op 16 april
Drie maanden lang hebben we kunnen profiteren van het schoolfruit dat ons is aangeboden door de Europese Unie. Zij willen de kinderen ook stimuleren gezond te eten.
Op dinsdag 16 april wordt het laatste fruit geleverd. Na de meivakantie, moet uw kind weer zelf fruit meenemen naar school.

Afscheid juffrouw Bianca en vervanging
Zoals u al weet heeft Juffrouw Bianca een andere baan gevonden in de buurt van haar woonplaats. Het vertrek van Bianca vinden we erg jammer, maar na 17 jaar begrijpen we dat ze de file zat is. Wij wensen haar heel veel succes op haar nieuwe school!

Juffrouw Lendsey Lopes komt ons team versterken en zal juffrouw Bianca vervangen. Daarnaast is ze nog twee dagen aanwezig op onze school. Van harte welkom juffrouw Lendsey!

Schoolfonds
Regelmatig ontvangen we vragen over de bestemming van het schoolfonds. Het Nederlandse basisonderwijs is gratis.
Het schoolfonds is een vrijwillige ouderbijdrage, waaruit de school zaken betaalt, waarvoor we van de overheid geen geld ontvangen. Voorbeelden hiervan zijn bijvoorbeeld het paasontbijt, de kerstviering, het sinterklaasfeest, de sportdag, de koningsspelen, de Kinderboekenweek, een projectweek of het vervoer naar museum of kinderboerderij.
Al deze activiteiten kunnen we organiseren, door de bijdrage uit het schoolfonds. Als ouders deze bijdrage niet betalen, betalen andere ouders voor uw kind en dat mag niet de bedoeling zijn. Te weinig opbrengst vanuit het schoolfonds betekent dat we een aantal feestelijke activiteiten niet meer zouden kunnen organiseren. De inkomsten en uitgaven worden ieder jaar gecontroleerd door de MR.

Verlof zomervakantie
Langzaam maar zeker komt de zomervakantie in zicht. Ieder jaar vragen ouders om eerder op vakantie te mogen, vooral ook omdat dit aanzienlijk in de kosten scheelt. Wij mogen echter alleen verlof geven als uw werkgever kan aantonen dat u niet in de zes vrije weken op vakantie kan. Gezondheidsproblemen van familieleden vallen niet onder de regeling van Leerplicht.

Verbouwing
In de meivakantie worden er 5 nieuwe touchscreens opgehangen.
In de zomervakantie worden onze vier hallen volledig verbouwd. Er komen kasten voor de jassen, werkplekken voor de kinderen, een balie bij de hoofdingang en alles krijgt een ander kleurtje. De buitenkant van de school krijgt de komende periode ook een opknapbeurt, maar de exacte maand is nog niet bekend.

N. Stoop