Nieuwsbrief 11
Belangrijke data
- 26 april Koningsspelen. Leerlingen om 12.45 uur uit!
- 27 april start meivakantie
- 27 april t/m 13 mei meivakantie
- 14 mei eerste schooldag na de meivakantie
- 18 mei schoolreis groepen 1-3
- 21 mei tweede Pinksterdag. Leerlingen vrij
- 22 mei leerlingen vrij
- 4 t/m 8 juni kamp Hattem groep 7

IEP
Op 17 en 18 april heeft groep 8 de IEP gemaakt. Vanaf 16 mei zouden de eerste uitslagen bekend moeten zijn. Zodra wij iets weten, worden de leerlingen van groep 8 hierover uiteraard geïnformeerd.

Groep 8
Toen juffrouw Manny in januari een andere baan accepteerde, heeft juffrouw Petra de groep overgenomen. De relatie tussen juffrouw Petra en de groep bleek na een tijdje niet zoals gewenst. Daarom hebben wij net voor de meivakantie afscheid van elkaar genomen. Wij hadden niet verwacht op korte termijn iemand anders voor de groep te kunnen vinden. Gelukkig is ons dit wel gelukt! Vanaf vorige week staat meester Bjorn voor groep 8. Hij is alle dagen aanwezig, behalve de dinsdagen. Het is heel fijn dat we na de meivakantie juffrouw Amanda bereid hebben gevonden de dinsdagen te gaan draaien. Zo is het toch gelukt om, ondanks het grote leerkrachtentekort, de groep vijf dagen in de week een leerkracht te geven.

Schoolreis
Op vrijdag 18 mei gaan de groepen 1/2 en 3 op schoolreis naar Avonturenboerderij Molenwaard. De kinderen zullen rond 8.30 uur vertrekken en worden rond 15.45 uur weer terug verwacht. Wij wensen alle kinderen heel veel plezier!

Koningsspelen/sportdag
Morgen is het dan eindelijk zo ver…..de Koningsspelen! Wij willen alle ouders die zich hebben opgegeven om groepjes/spelletjes te begeleiden of pannenkoeken te bakken, heel erg bedanken. Zonder uw hulp was het organiseren van een dag als deze niet mogelijk. De kinderen zijn 26 mei, de dag van de Koningsspelen om 12.45 uur uit. Daarna gaan we met elkaar genieten van een welverdiende vakantie.

Afsluiting Projectweek
Wat was het leuk zoveel ouders en kinderen te mogen ontvangen tijdens de afsluiting van de Projectweek. De vlalalabus was weer een daverend succes! Wij willen NUON heel erg bedanken voor het mee organiseren van deze week en de afsluiting.

Vakanties
Hieronder treft u, onder voorbehoud, de vakanties voor schooljaar 2018-2019. Met name over de meivakantie is nog onduidelijkheid omdat nog niet zeker is in welke weken deze zal vallen.

Herfstvakantie 20-10-2018 t/m 28-10-2018
Kerstvakantie 22-12-2018 t/m 6-1-2019
Voorjaarsvakantie 23-02-2019 t/m 3-3-2019
Goede vrijdag 19-4-2019
Meivakantie 20-4-2019 t/m 5-5-2019
Hemelvaart 30-5-2019 t/m 2-6-2019
Pinksteren 9-6-2019 t/m 10-6-2019
Zomervakantie 20-7-2019 t/m 1-9-2019

Peuterspeelzaal Margriet
In de vorige nieuwsbrief hebben wij u informatie gegeven over Peuterspeelzaal Margriet. Heeft u een zoon of dochter van 2 / 2,5 jaar dan kunt u hem/haar opgeven op onze peuterspeelzaal. Er zijn op dit moment geen wachtlijsten dus uw kind kan snel instromen.
Mocht u informatie willen hebben dan kunt u altijd even binnenlopen of bellen met 06 824 980 47. Mailen is ook mogelijk naar ouderkind@kinderopvangmundo.nl.
Zij kunnen u ook alle informatie geven over de teruggave die u kunt krijgen van de belasting. Door deze teruggave zijn de kosten voor de peuterspeelzaal beperkt.


Hélène Teijl