Nieuwsbrief 11
Belangrijke data
- 23 mei Inloop groepen 3 t/m 8 14.45 uur
- 27 t/m 31 mei Hemelvaartvakantie
- 7 juni schoolreis groep 1 t/m 3
- 10 juni 2e Pinksterdag
- 17 t/m 21 juni kamp Hattem groep 7
- 27 juni studiedag; kinderen vrij

Eindtoets boven landelijk gemiddelde!
Onze school heeft voor het zevende (!) jaar op rij “groen” gescoord op de Eindtoets. Met een totaalscore van 82,4 presteert onze school dit jaar zelfs boven het landelijke gemiddelde! Dit is een groot compliment voor iedereen die bij de school betrokken is: kinderen, ouders en leerkrachten.
We zijn erg trots op dit resultaat!
De individuele rapporten hopen we volgende week te ontvangen.

Data vakanties en studiedagen 2019-2020
Uiteraard zijn we druk bezig met de voorbereidingen op het komende schooljaar. Omdat een aantal ouders i.v.m. hun werkzaamheden de vakantieplanning voor volgend jaar willen weten, hebben we deze alvast voor u op papier gezet.

Herfstvakantie: 21 t/m 25 oktober
Studiemiddag: woensdag 30 oktober, kinderen om 12.00 vrij i.p.v. 12.45 uur
Kerstvakantie: 20 december 12.00 uur t/m 3 januari 2020
Studiedag: vrijdag 21 februari, kinderen vrij
Voorjaarsvakantie: 24 t/m 28 februari
Studiedag: dinsdag 3 maart, kinderen vrij
Studiedag: donderdag 9 april, kinderen vrij
Meivakantie: vrijdag 24 april 12.30 uur t/m 8 mei
Hemelvaart: 21 en 22 mei
Pinksteren: 1 en 2 juni
Studiedag: donderdag 25 juni, kinderen vrij
Zomervakantie: 17 juli 12.00 uur t/m 31 augustus

Lekker Fit
Op dit moment zijn we in gesprek met de organisatie van “Lekker Fit” over het aanstellen van een nieuwe sportdocent. We hopen u binnenkort meer duidelijkheid te kunnen geven over de diverse ontwikkelingen.

Schoolfonds
Het blijft voor de school een enorme tijdrovende klus om de bedragen voor het schoolfonds binnen te krijgen. Op dit moment heeft 38% van de ouders nog niet betaald, terwijl het einde van het schooljaar nadert.
Door deze ontwikkeling, moeten we helaas besluiten een aantal activiteiten niet meer of minder te plannen. U moet daarbij denken aan allerlei uitjes en de vervoerskosten hiervan, de project- en kinderboekenweek, sportdagen etc.

We hebben alles gedaan wat in ons vermogen ligt. Ouders hebben brieven ontvangen, aanmaningen gekregen en een aantal is gebeld.
Het is heel vervelend, maar we kunnen nu eenmaal geen geld uitgeven dat we niet hebben ontvangen.

Fietsen en het schoolplein
Het is fijn dat er zoveel kinderen met de fiets naar school komen. Kunt u er wel voor zorgen dat de fiets van uw kind op slot kan?
De laatste periode worden er weer regelmatig fietsen gestolen vanaf en rondom ons plein en dat zijn allemaal fietsen die niet op slot stonden.

Steppen in de school
Als het mooi weer is, komen sommige kinderen met allerlei steppen op school. Dat is prima, maar deze steppen mogen niet mee de school in. Ze kunnen geplaatst worden in het fietsenrek en uiteraard ook op slot of vast!


N. Stoop