Nieuwsbrief 12
Belangrijke data
- 31 mei 14.45 uur ouderinloop
- 4 t/m 8 juni kamp Hattem groep 7
- 12 en 13 juni schoolfotograaf
- 14 juni studiemiddag personeel. Leerlingen zijn ´s middags vrij
- 20 en 21 juni Voorlopige adviezen VO groep 7
- 9 juli afscheidsdag groep 8
- 12 juli laatste schooldag


IEP
De uitslag van de IEP is binnen en wij kunnen u vertellen dat wij erg trots zijn op het behaalde resultaat van onze groep 8. Als school moet je een minimale score halen op de Eindtoets. Dit jaar moesten wij een score van 76,6 behalen. Onze score was 77,3. Hiermee hebben de kinderen de toets dus voldoende gemaakt. Echter niet alle leerlingen hoeven te worden meegeteld in de score. Als we deze leerlingen uit de score halen, komen we op een totaal van 81,9. Dit is zelfs boven het landelijke gemiddelde.

Inloop
Donderdag 31 mei hebben wij weer een ouderinloop. Vanaf 14.45 uur bent u van harte welkom in de groep van uw kind

Pannakooi
Misschien is het u opgevallen. In de vakantie is de grond in de pannakooi opnieuw geverfd. Wij hopen dat de verf deze keer wat beter houdt en niet gaat afgeven.

Kamp Hattem
Nog maar even en dan zal groep 7 weer naar kamp Hattem gaan. De voorbereidingen zijn al in volle gang. De kampkisten staan al klaar om meegenomen te worden en de kampliedjes worden volop geoefend. Wij willen groep 7 en de leiding alvast een hele fijne kampweek toewensen.


Lekker Fit
Vanaf volgend schooljaar zullen wij een Lekker Fit school worden. Een Lekker Fit school zijn, betekent dat er extra aandacht wordt besteed aan een gezonde en actieve leefstijl van alle leerlingen. De groepen krijgen een derde (extra) beweegmoment in de week onder leiding van een gymdocent. Voor de groepen 1 en 2 is er een speciaal Lekker Fit kleuterprogramma opgesteld waar spelenderwijs 'bewegen' en 'groente en fruit' blijvend aan bod komen.
Lekker Fit is ook voor ons nieuw en wij hebben nog niet alle informatie gekregen. Mocht er meer bekend zijn, dan melden wij dit uiteraard.

Privacy
Vanaf 25 mei is de nieuwe privacywetgeving ingegaan. Maar wat betekent dit nu voor ons als school en voor u als ouder.

De gegevens die over leerlingen gaan, noemen we persoonsgegevens.

Wij maken alleen gebruik van persoonsgegevens als dat nodig is voor het leren en begeleiden van onze leerlingen, en voor de organisatie die daarvoor nodig is. De meeste gegevens ontvangen wij van ouders bij de inschrijving op onze school. Daarnaast registreren leerkrachten en ondersteunend personeel gegevens over leerlingen, bijvoorbeeld cijfers en vorderingen. Soms worden er bijzondere persoonsgegevens geregistreerd als dat nodig is voor de juiste begeleiding van een leerling, zoals medische gegevens (denk aan dyslexie of ADHD).

De leerling gegevens worden opgeslagen in ons (digitale) administratiesysteem Esis. Dit programma is beveiligd en de toegang tot die gegevens is beperkt tot medewerkers van de school die de gegevens strikt noodzakelijk nodig hebben voor de uitvoering van hun werkzaamheden.

Tijdens de lessen maken wij gebruik van digitale leermiddelen. Hiervoor wordt een beperkte set met persoonsgegevens uitgewisseld met leveranciers om bijvoorbeeld een leerling te identificeren als die inlogt.

Wij hebben met leveranciers duidelijke afspraken gemaakt over de gegevens die ze van ons krijgen. De leverancier mag de leerling gegevens alleen gebruiken als wij daar toestemming voor geven.

Daarnaast kan het nodig zijn dat wij gegevens uitwisselen met andere externe partijen, denk aan zorginstanties. Als voor de uitwisseling geen wettelijke verplichting bestaat, dan vragen wij u vooraf toestemming om met deze partijen gegevens te mogen uitwisselen.

Bij de inschrijving van uw kind(eren) hebben wij u om toestemming gevraagd voor het gebruik van foto- en videomateriaal. Uiteraard hebt u te allen tijde het recht om deze toestemming te wijzigen. Mocht u dit willen doen dan kunt u dit altijd kenbaar maken bij de directie.

De nieuwe privacywet maakt ook dat wij u als ouders moeten vragen zeer terughoudend te zijn met het maken van foto’s en video’s binnen de school en deze te delen via sociale media.

Voorgaande staat allemaal beschreven in het privacyreglement van de Prinses Margrietschool. Mocht u het regelement willen inzien, dan kan dit altijd bij de directie. Het regelement staat ook op de website.

Hélène Teijl