Nieuwsbrief 13
Belangrijke data
- 9 juli afscheidsdag groep 8
- 12 juli laatste schooldag
- 27 augustus eerste schooldag nieuwe schooljaar


Juffrouw Nelian en Juffrouw v.d. Male
Zoals u in de brief over de groepsindeling van volgend schooljaar hebt kunnen lezen, hebben wij een aantal nieuwe leerkrachten aangenomen.
Helaas moeten wij ook afscheid nemen van twee collega’s. Juffrouw Nel v.d. Male, de gym juf van de onderbouw, gaat per het nieuwe schooljaar met pensioen. Daarnaast heeft onze IB-er, juffrouw Nelian, een baan dichter bij huis aangenomen. Zij zal vanaf het nieuwe schooljaar niet meer op onze school werken.

Omdat zowel juffrouw v.d. Male als juffrouw Nelian lange tijd bij ons hebben gewerkt, willen wij u als ouders ook de gelegenheid geven afscheid te nemen. Op dinsdag 10 juli bent u vanaf 15.30 uur tot 16.15 uur van harte welkom hen even gedag te zeggen.

Overblijf
Juffrouw Claudette is per het nieuwe schooljaar opzoek naar twee nieuwe overblijfouders. Mocht u interesse hebben overblijfouder te worden, dan kunt u contact opnemen met juffrouw Claudette.

Musical
Op maandag 9 juli zal groep 8 de musical opvoeren voor de ouders. Omdat wij ruimte hebben voor twee ouders per kind, voeren de kinderen de musical op donderdagmiddag 5 juli op voor opa’s en oma’s.
Groep 8 heeft hard geoefend dus het gaat zeker een geweldige opvoering worden.

Groep 8 afscheid
Na de musical, komt groep 8 op dinsdag 10 juli nog even naar school om afscheid te nemen van alle juffen en meesters. De kinderen, maar met hen ook de ouders, sluiten de basisschoolperiode af en gaan beginnen aan een nieuwe start. Opeens zijn zij niet meer de oudsten van de school, hebben zij geen vaste meester of juf meer en moet er meerdere keren per dag van les gewisseld worden.

De meeste kinderen van groep 8 hebben wij hier binnen zien komen bij de kleuters en uit zien groeien tot echte pubers die met een open blik een nieuwe uitdaging tegemoet zien.

Afscheid nemen is nooit leuk maar wij gaan er vanuit dat groep 8 een mooie toekomst tegemoet gaat. Wij willen hen dan ook heel veel succes wensen in de toekomst en hopen ze regelmatig nog even op school te zien.

Oudergesprekken en rapporten volgend jaar
Vanaf volgend schooljaar zullen de oudergesprekken op een iets andere manier worden vormgegeven. Op 12 en 13 september zijn er kennismakingsgesprekken ingepland. U bent deze gesprekken al gewend, al waren deze altijd facultatief. Vanaf volgend schooljaar willen wij de kennismakingsgesprekken “verplicht” stellen omdat wij het erg belangrijk vinden direct korte lijnen tussen school en thuis te creëren. In november volgen er dan voortgangsgesprekken. Deze zijn wel facultatief. Als u er behoefte aan heeft tussentijds te horen hoe het met uw zoon/dochter gaat, kunt u aangeven gebruik te willen maken van dit gesprek. Het kan ook zijn dat het initiatief voor het gesprek bij de leerkracht ligt. Zij zullen u dan benaderen om gebruik te maken van de voortgangsgesprekken.
Na de eerste CITO toetsen, volgen er in februari rapportgesprekken waarbij de CITO uitslagen worden meegenomen. De leerlingen krijgen dan ook hun eerste rapport van dat jaar. Deze gesprekken zijn “verplicht”. Na de tweede CITO ronde, aan het eind van het schooljaar, hebben wij nog een ronde rapportgesprekken gepland. Deze gesprekken zullen facultatief zijn.

Lekker Fit
Vorige week hebben wij kennis gemaakt met onze nieuwe gymdocent vanuit Lekker Fit. Juffrouw Dominique komt vanaf het nieuwe schooljaar, vier dagen in de week, de gymlessen verzorgen. Naast haar zal er nog een andere leerkracht komen te staan. Deze leerkracht zal de dag, dat juffrouw Dominique niet aanwezig is, opvangen en zal één dag samen met juffrouw Dominique optrekken.
Zij zullen ook het gehele Lekker Fit programma vorm gaan geven.

Gym volgend schooljaar
Het is voor u misschien handig al te weten wanneer uw zoon/dochter volgend jaar gaat gymmen. Er zijn drie beweegmomenten waarvan er twee in de gymzaal van de Aalsdijk. Het andere beweegmoment wordt binnen de school ingevuld. Hoe dit precies vormgegeven gaat worden, is nog niet helemaal duidelijk. Hieronder treft u de gymmomenten in de gymzaal. Voor deze momenten hebben de leerlingen in ieder geval gymkleding nodig.

Maandagmiddag:
Groepen 5 eerste half jaar
Groepen 6 tweede half jaar
Groepen 6 zwemmen het eerste half jaar en de groepen 5 het tweede half jaar.

Dinsdagmiddag:
Groepen 7 en 8

Woensdag:
Groepen 3 en 4

Donderdagochtend:
Groep 6A

Donderdagmiddag:
Groepen 5

Vrijdagochtend:
Groepen 3, groep 6B en groep 8

Vrijdagmiddag:
Groep 4 en groep 7

De eerste maandag na de vakantie is er nog geen gym en zwemmen.

Fijne vakantie!
Op het moment dat ik deze nieuwsbrief schrijf, hebben wij nog twee weken school voordat de zomervakantie begint. Het zal dan ook de laatste nieuwsbrief zijn van dit schooljaar.

Zoals ik al schreef in de brief over de groepsindeling van volgend jaar, hebben we best een roerig schooljaar achter de rug. We hebben dit jaar voor het eerst echt last gehad van het grote leerkrachtentekort. Dit heeft flexibiliteit gevergd van de kinderen, u als ouders en onze leerkrachten.

Toch hebben we een goed en mooi jaar met elkaar gehad. Binnen ons team hebben we onvoorziene zaken samen opgepakt. Ik heb de saamhorigheid hierbij gezien en gevoeld! Als je als team zo sterk kunt staan en het goed hebt met elkaar, heeft dat in positieve zin zijn weerslag op de kinderen. We hebben goede resultaten behaald, hebben een mooi Eindtoets resultaat en de leerlingen zijn op sociaal emotioneel gebied ook weer gegroeid.

Nog even en dan gaan we allemaal genieten van een welverdiende vakantie. Voordat de vakantie begint nemen wij eerst nog afscheid van twee collega’s, maar aan het begin van het nieuwe schooljaar mogen wij ook weer een aantal nieuwe collega’s opnemen in ons team.

Voor nu wens ik u, mede namens Niek en ons team, een hele fijne vakantie toe. Geniet, kom tot rust en maak mooie herinneringen! We zien elkaar weer op 27 augustus.

Vandaag is de dag,
hij komt maar één keer,
morgen dan is het
vandaag al niet meer.
Niet zeuren, geniet
van het leven, het mag,
maar doe het vandaag,
want vandaag is de dag.


Hélène Teijl