Nieuwsbrief 2
Belangrijke data
- 11 oktober: afsluiting Kinderboekenweek ´s avonds
- 22 oktober-26 oktober: herfstvakantie
- 30 oktober: studiedag, school is gesloten
- 1 november: ouderinloop 14.45 uur
- 15 november: voortgangsgesprekken(facultatief)
- 27 november: scholenmarkt


Kennismakinggesprekken
Aan het begin van het schooljaar, hebben wij de kennismakingsgesprekken gevoerd. Voor het eerst waren deze “verplicht” en wij vinden het dan ook heel fijn te zien dat er zoveel ouders aanwezig waren tijdens deze gesprekken. Leerkrachten en ouders ervaren het als waardevol om al zo vroeg in het jaar kennis met elkaar te maken en belangrijke zaken rondom de kinderen met elkaar te delen. Vanaf groep 6 mogen de leerlingen mee naar het gesprek en hebben zij een belangrijke rol in het bespreken van hun eigen leerproces dat schooljaar. Wij willen dan ook een ieder oproepen, al is het volgend jaar pas weer, aanwezig te zijn bij deze gesprekken.

Kinderboekenweek
Op 3 oktober hebben wij de Kinderboekenweek geopend. Het thema dit jaar is “ Vriendschap”. De afsluiting van de Kinderboekenweek is op 11 oktober. Tijdens deze avond, wordt er een boekenmarkt georganiseerd. Leerlingen kunnen van te voren boeken inleveren die verkocht mogen worden. De opbrengst van de boekverkoop gaat naar een goed doel “ Stichting Big Brothers, Big Sisters”. We zien u allemaal graag op 11 oktober!

Nieuwe collega´s
In de vorige nieuwsbrief heb ik u nogmaals de nieuwe collega´s voorgesteld. Per abuis ben ik vergeten juffrouw Annemieke te noemen. Zij draait vanaf begin dit schooljaar, samen met juffrouw Anne, groep 1/2 C. Welkom juffrouw Annemieke!

Ouderinloop
Op 1 november vindt er weer een ouderinloop plaats. Vanaf 14.45 uur bent u van harte welkom om even in de groep van uw kind(eren) te kijken. Omdat niet alle ouders altijd in de gelegenheid zijn te komen, mogen ook bijvoorbeeld opa´s en oma´s naar de inloop komen.
Om erg grote drukte in de groepen te voorkomen, mogen er maximaal twee personen per leerling tijdens de inloop aanwezig zijn. Wij hopen hierbij op uw begrip.

Margriet app
Met enige regelmaat, horen wij van ouders dat ze niet meer in kunnen loggen op de app. Vaak hebben ouders dan net een nieuwe telefoon en is inloggen niet meer mogelijk. Voorgaande hebben wij uiteraard neergelegd bij de beheerder van de app. Zij geven aan dat er binnenkort een functie bijkomt die het mogelijk maakt zelf een nieuw wachtwoord aan te vragen. Tot die tijd moeten wij zelf een nieuw wachtwoord voor u aanmaken. Mocht u problemen ondervinden, dan kunt dit aan mij doorgeven
(helene@margrietsportlaan.nl). Ik zal dan kijken of het probleem door ons op te lossen is, en het anders doorzetten naar de beheerder.
De ontwikkelaar is tevens bezig een handleiding te maken voor het gebruik van de app. Als deze beschikbaar is, zullen wij u dit direct melden.

Om toegang te krijgen tot het klassenboek, de omgeving waarin informatie van de groep wordt gemeld, zullen een aantal gegevens moeten worden ingevuld. Dit doet u door op de button ‘Persoonlijke inbox’ of ‘Persoonlijke pagina’ te klikken en vervolgens te klikken op ‘vraag een inlog aan’. Vervolgens vult u uw eigen gegevens in en vult u de laatste 4 cijfers van het BSN nummer van uw kind in. Hierdoor koppelt u uzelf aan uw kind. U kunt na deze stap meerdere BSN cijfers toevoegen, indien u meerdere kinderen heeft op onze school. Het opgeven van de laatste vier cijfers van het BSN nummer is nodig om een veilige koppeling te kunnen maken. Er kunnen bijvoorbeeld meer kinderen met dezelfde naam zijn op onze school. Door de combinatie van naam en BSN wordt het verkeerd koppelen van leerlingen beperkt. Uw wachtwoord aanvraag komt binnen op uw e-mail adres. Controleer ook even uw spambox want soms wil de mail daar wel eens binnenkomen.

Lekker Fit
Zoals in de vorige nieuwsbrief aangeven, zal juffrouw Dominique bijna elke nieuwsbrief een stukje schrijven over Lekker Fit, gezonde voeding en bewegen. Hierbij het tweede stukje van dit schooljaar.

Gezonde tussendoortjes

Als je gezond ontbijt, tussen de middag gezond eet en een goede avondmaaltijd eet dan is snoepen tussendoor niet echt nodig. Fruit of een stukje groente tussendoor is wel heel lekker en gezond.

Er zijn veel snacks te koop die er op het eerste gezicht goed uitzien, maar zoveel energie (calorieën) geven dat het haast onmogelijk wordt die te verbranden. Teveel aan energie wordt omgezet in lichaamsvet of maakt uw kind druk. Lees altijd goed de verpakking. Een tussendoortje mag maar 50 tot 75 calorieën (kCal) zijn. Ook repen en koekjes die speciaal voor kinderen zijn gemaakt gaan hier vaak ruim overheen.

Gezond is vaak ook heel lekker, maar als een kind al gewend is aan suikerrijke tussendoortjes is het misschien moeilijk om te wennen aan wat anders. Maak het eten van gezond tussendoortjes makkelijk en leuk!
• Verschillende soorten fruit in een mooie schaal op tafel ziet er aantrekkelijk uit.
• Verschillende maten en kleuren snacktomaatjes, reepjes paprika, komkommer, wortel en selderij in een mooi bordje op tafel.
• Volkorenbiscuitjes uit een leuke koekjestrommel.
• Soepstengels in een vrolijke vaas vragen om opgemerkt te worden.

Maak samen met uw kind iets lekkers en gezonds klaar! Uw kind kan zelf wat kaneel over een gesneden appeltje strooien of helpen bij het maken van een dipje van yoghurt en kruiden voor bij de tomaatjes, paprika, komkommer, worteltjes en selderij.

Het is heel goed mogelijk dat een kind bij de eerste keer proeven een nieuwe smaak niet lekker vindt. Soms is het nodig 3 tot 7 keer te laten proeven voor uw kind iets lekker vindt. Het beste wat u voor uw kind kan doen is het goede voorbeeld geven. Iemand anders iets herhaaldelijk met smaak te zien eten maakt nieuwsgierig.


Voortgangsgesprekken
Op 15 november staan de voortgangsgesprekken gepland. Deze gesprekken zijn facultatief. Dit betekent dat u zelf kunt kiezen of u wel dan niet een voortgangsgesprek wilt voeren met de leerkracht van uw kind(eren). U zult binnenkort een brief krijgen waarbij u kunt aangeven of u gebruik wilt maken van het gesprek. De uitnodigingen volgen nadat wij een rooster hebben gemaakt.

Scholenmarkt
Op dinsdag 27 november van 18.30-19.30 uur, houden wij op onze school een scholenmarkt voor de leerlingen en ouders van de groepen 7 en 8. Op deze scholenmarkt zullen verschillende scholen voor Voortgezet Onderwijs zich presenteren. U kunt informatie meenemen en vragen stellen. Op dit moment hebben al 10 scholen te kennen gegeven aanwezig te zijn. Wij hopen dan ook op een grote opkomst van onze kinderen en ouders.

Initiatief rondom 5 december
Bij ons heeft zich een organisatie gemeld die zich inzet voor kinderen uit minder bedeelde gezinnen. Zij willen er voor zorgen dat kinderen, waarvan de ouders het niet kunnen betalen, toch op 5 december een cadeautje krijgen. Omdat wij niet kunnen en willen bepalen welke ouders hier mogelijk gebruik van willen maken, hebben wij afgesproken hierover een stukje te schrijven in de nieuwsbrief. Mocht u zich herkennen in het bovenstaande stukje en gebruik willen maken van deze mogelijkheid, dan kunt u dit op school kenbaar maken. U kunt zich aanmelden bij juffrouw Claudette of een briefje in de overblijfbrievenbus doen. Op dit briefje moet dan de leeftijd van het kind(eren) staan en of het gaat om een jongen of een meisje. In principe gaat het om kinderen uit de groepen 1 t/m 5. Middels de nieuwsbrief zullen wij dan kenbaar maken wanneer de cadeautjes op te halen zijn bij juffrouw Claudette. Uiteraard worden er verder geen gegevens gedeeld met de organisatie. Aan hen wordt alleen doorgegeven om hoeveel kinderen het gaat, jongens/meisjes en leeftijd.


Hélène Teijl