Nieuwsbrief 2
Belangrijke data
- 5 t/m 13 oktober Kinderboekenweek. Op de 13 ’s avonds afsluiting.
- 6 oktober informatieavond Voortgezet Onderwijs groep 8
- 14 oktober studiedag, school gesloten, Pippeloentje is wel open
- 17 t/m 21 oktober Herfstvakantie
- 25 oktober start Plusklas
- 8 november studiedag, school gesloten
- 16 november Rapportmiddag
- 17 november Rapportmiddag/avond

Oproep verkleedkleren thema Sprookjes
Voor het thema ‘Sprookjes’ zijn wij op zoek naar verkleedkleren van sprookjesfiguren. Daarbij denken we bijvoorbeeld aan een jurk van Sneeuwwitje of de Zeemeermin, maar ook aan prinsessenjurken en kleren van ridders en prinsen.
Heeft u nog verkleedkleren in de kast die door uw kind niet meer gebruikt worden? Wilt u deze dan, het liefst voor de herfstvakantie, inleveren bij de groepsleerkracht of bij juffrouw Claudette.

Tweedaagse
Op 22 en 23 september heeft ons team een intensieve studietweedaagse buiten de school gehad. Onder leiding van een docent zijn we geschoold in het leren werken met de methode Leefstijl. Zonder gecertificeerde leerkrachten mogen deze lessen niet worden gegeven. Leefstijl is een methode voor sociale emotionele competentie. U wordt over de lessen van Leefstijl aan uw kind zeer regelmatig geïnformeerd via een themabrief, Facebook en de Nieuwsbrief. Wij vinden het erg belangrijk, dat u weet wat wij van de kinderen op dit gebied verwachten en willen u daar graag in betrekken.

Afwezig
De komende periode zal ik regelmatig afwezig zijn voor werkzaamheden op een andere school binnen het bestuur. Voor vragen en/of opmerkingen kunt u tijdens mijn afwezigheid terecht bij juffrouw Hélène. Per mail ben ik altijd bereikbaar: nstoop@margrietsportlaan.nl

Jumbo boodschappenactie loopt tot 11 oktober!
Heel veel ouders zijn aan het sparen bij Jumbo voor onze school. Heel veel dank daarvoor! De actie loopt tot 11 oktober, dus er is nog een volle week om te sparen!
Op de website www.jumbo.com/sparenvoorjeschool kunt u onze school opzoeken en zien wat onze spaardoelen zijn. Op deze site kunt u de schoolpunten ook direct aan onze school toekennen. Maar u kunt uw gespaarde punten ook inleveren bij ons op school. Bij de ingang staat een dropbox waar u of uw kinderen ze in achter kunnen laten.

Plein
Het is u vast niet ontgaan dat er zand ligt op het plein. In de vorige Nieuwsbrief is aangegeven dat dit is gestrooid omdat bij regen het plein erg glad zou gaan worden.
De regen liet echter lang op zich wachten, vandaar dat de zandlaag langer bleef liggen dan verwacht. De veiligheid van u en de kinderen stond in dit geval echter voorop.

Parkeren
Vanuit de gemeente hebben we het bericht ontvangen dat er strenger opgetreden gaat worden tegen fout parkeren bij aanvang en uitgaan van de school. Let u dus extra op bij parkeren op het trottoir of bij dubbel parkeren, zeker nu het weer minder gaat worden. Er ontstaan soms onveilige situaties, waarbij de veiligheid van kinderen in het gedrang komt. Bij vorige controles hebben ouders geklaagd bij school, maar wij hebben geen enkele invloed op het uitschrijven van boetes door de politie of parkeerbeheer!
N. Stoop