Nieuwsbrief 3
Belangrijke data
- 5 t/m 13 oktober Kinderboekenweek. Op de 13e ’s avonds afsluiting.
- 14 oktober studiedag, school gesloten, Pippeloentje is wel open
- 17 t/m 21 oktober Herfstvakantie
- 25 oktober start Plusklas
- 8 november studiedag, school gesloten, Pippeloentje is wel open
- 16 november Rapportmiddag
- 17 november Rapportmiddag/avondSchoolmaatschappelijk werk
Onze maatschappelijk werkster, mevr. Ina Kleine, is al een jaar lichamelijk ziek. Uit de laatste gesprekken met haar blijkt dat zij waarschijnlijk niet meer als schoolmaatschappelijk werkster terugkeert. Het is voor haar een erg onplezierige manier om het werkzame leven te beëindigen. We houden u op de hoogte van de verdere ontwikkelingen.

Wendy Kradolfer vervangt al geruime tijd mevr. Ina Kleine. Zij is werkzaam op de donderdag, maar i.v.m. een traject in groep 6, werkt zij tot en met 7 november op de maandag. Mocht u behoefte of interesse hebben in een gesprek met haar, dan kunt rechtstreeks met haar, of via de leerkracht een afspraak maken.

Dag van de leraar, bedankt!
Woensdag 5 oktober vierden we de jaarlijkse “Dag van de Leraar”. Tot onze grote verrassing had de oudercommissie een leuk cadeautje voor ons gemaakt, waaronder een boekenbon. Namens het hele team heel erg bedankt voor deze vorm van waardering!

Toiletgebruik
We proberen de kinderen netjes met het toilet om te leren gaan. Inmiddels zijn alle toiletbrillen vervangen en is er op iedere toilet een zeeppompje geplaatst, zodat de kinderen direct hun handen kunnen wassen.
Natuurlijk heeft ieder kind het recht om naar het toilet te gaan. We proberen daar met de school echter wel een aantal afspraken over te maken.
Een regel die we allang hanteren, maar die niet bij iedereen bekend is, is dat er tijdens de instructie niet naar het toilet mag worden gegaan.
We proberen er ons in de groepen 1 t/m 4 aan te houden, dat de kinderen het eerste en laatste kwartier in de ochtend of de middag, niet naar het toilet mogen. In de groepen 5 t/m 8 proberen we daar een half uur van te maken. Dit zorgt voor de nodige rust in de school en de groep.
Natuurlijk gaan onze leerkrachten hier flexibel mee om; er zijn altijd uitzonderingen of momenten dat een kind écht moet en dan is dat uiteraard belangrijker dan de regel.

Fruitactie
In de week van 7 november wordt er door middel van een actie vanuit de Europese Unie 3 dagen per week gratis fruit aangeboden aan de kinderen. De actie duurt 20 weken. Het is nog niet bekend om welke dagen het gaat.

Kerstfeest
Op verzoek van vele ouders ziet ons kerstfeest er dit jaar anders uit dan dat u van ons gewend bent. We houden dit jaar geen gezamenlijke kerstdienst in de kerk, maar een kerstdiner in de groepen op woensdagavond 21 december (zie jaarkalender). Op donderdagochtend 22 december vieren we het kerstfeest afzonderlijk in de groepen. Het zingen bij onze traditionele kerstal blijft uiteraard gehandhaafd.
We wisselen per jaar de kerstviering in de kerk af met het kerstdiner op school.N. Stoop