Nieuwsbrief 3
Belangrijke data
- 15 november rapportmiddag
- 16 november rapportmiddag/avond
- 28 november scholenmarkt
Voortgezet Onderwijs
- 5 december Sinterklaasfeest, ’s middags vrij
- 20 december Kerststal op het plein
- 21 december ‘s avonds Kerstviering
in de kerk


Verandering directievoering
Zoals u in de vorige Nieuwsbrief al heeft gelezen, ga ik m.i.v. 1 december op de maandag en de donderdag als directeur op de Bogermanschool werken. Juffrouw Hélène zal mijn taken overnemen en derhalve ook een dag meer gaan werken.

Aanvragen vakantieverlof
Ondanks verschillende stukjes over dit onderwerp in vorige Nieuwsbrieven, blijven ouders toestemming vragen om buiten de schoolvakanties op reis te gaan. De school is bij het geven van verlof gebonden aan strenge regels en brengt zichzelf in grote problemen als na controle blijkt dat u ten onrechte verlof heeft gekregen. Het antwoord zal in bijna alle gevallen
nee zijn.

Schoolfruit
U weet dat we vanaf maandag 13 november weer mee doen aan de fruitactie, gesubsidieerd door de Europese Gemeenschap. Gedurende ongeveer 5 maanden krijgt uw kind op dinsdag, woensdag en donderdag fruit. Dit fruit komt niet in de plaats van het eten en drinken dat u uw kind meegeeft in de pauze!

Scholenmarkt
Op dinsdagavond 28 november organiseren wij een scholenmarkt. In het speellokaal presenteren zich dan 12 scholen van het Voortgezet Onderwijs. Alle ouders en kinderen van de groepen 7 en 8 zijn uitgenodigd om op deze manier informatie in te winnen over de diverse scholen. We vertrouwen op een hoge opkomst!

Pannakooi
Op ons plein is een echte pannakooi geplaatst. Er wordt fanatiek in gevoetbald en het zorgt voor een hoop rust op het plein. Voor in de pauzes is er een rooster gemaakt, zodat iedere groep aan de beurt komt.

Werkzaamheden
Tot nu toe hebben we weinig last gehad van de werkzaamheden langs de Sportlaan. Het gebouwtje naast ons wordt gesloopt en daar ondervinden we enige geluidsoverlast van. Alle werkzaamheden vinden in goed overleg met de school plaats.

Inloop
Gisteren, donderdag 2 november, vond de eerste ouderinloop plaats voor heel de school. Vanaf 14.45 uur konden ouders in de groep van hun kind kijken. Het was echt goed om te zien dat zoveel ouders in de groepen aanwezig waren. Een goede school zijn we immers met elkaar! De volgende inloop is op donderdag 25 januari.


N. Stoop