Nieuwsbrief 3
Belangrijke data
- 30 oktober: studiedag, school is gesloten
- 1 november: ouderinloop 14.45 uur
- 15 november: voortgangsgesprekken(facultatief)
- 27 november: scholenmarkt
- 5 december: sinterklaasfeest 12.45 uur uit!
- 20 december: Kerstfeest op school (avond)
- 21 december: leerlingen vrij
- 24 december: start kerstvakantie
- 7 januari 2019: eerste schooldag 2019
- 7 januari 2019: start CITO LOVS groep 8


Voortgangsgesprekken
Voor de herfstvakantie heeft u zich kunnen inschrijven voor de voortgangsgesprekken van 15 november aanstaande. Als u zich heeft ingeschreven, ontvangt u waarschijnlijk deze week, en anders de week daarna, een uitnodiging. We hebben zoveel als mogelijk geprobeerd rekening te houden met voorkeuren. De planning is echter een hele klus, die van veel factoren afhankelijk is. Dit maakt dat niet ieders voorkeur kan worden ingewilligd.

Ouderinloop
Op 1 november vindt er weer een ouderinloop plaats. Vanaf 14.45 uur bent u van harte welkom om even in de groep van uw kind(eren) te kijken. Omdat niet alle ouders altijd in de gelegenheid zijn te komen, mogen ook bijvoorbeeld opa´s en oma´s naar de inloop komen.
Om erg grote drukte in de groepen te voorkomen, mogen er maximaal twee personen per leerling tijdens de inloop aanwezig zijn. Wij hopen hierbij op uw begrip.Juffrouw Claudette
Juffrouw Claudette is door ziekte langere tijd afwezig. De overblijfouders regelen op dit moment de overblijf. Mocht u een nieuwe overblijfkaart nodig hebben of een betaling willen doen, dan kunt u een envelop in de welbekende brievenbus doen of ´s ochtends even naar de ouderkamer lopen. U kunt dan bij de overblijfouders betalen.

Overblijf
Wij hebben op school een overblijfregeling voor kinderen van werkende/studerende ouders of voor kinderen die ver weg wonen en waarvoor de tijd te kort is om tussen de middag heen en weer te rijden. Uiteraard kan uw kind incidenteel ook overblijven als u bijvoorbeeld een belangrijke afspraak hebt en niet in de gelegenheid bent uw zoon of dochter tussen de middag op te halen. Als wij ons niet aan voorgaande afspraken houden, wordt het aantal overblijfkinderen te groot voor de beschikbare ruimte.
Wij willen u vragen de overblijfregeling te gebruiken zoals hiervoor beschreven. Op die manier kunnen de kinderen die echt overblijf nodig hebben hier gebruik van blijven maken.

Fruit
Het is zo ver. Vanaf de eerste maandag na de herfstvakantie doen wij officieel mee aan het Lekker Fruit project.
Zoals u al eerder heeft kunnen lezen, betekent Lekker Fruit dat er elke ochtendpauze op school alleen nog maar groente of fruit wordt gegeten. U bent natuurlijk de fruitdag op maandag al van ons gewend. Deze breiden wij nu uit naar alle dagen van de week.
Voor deze eerste fase, hebben wij het EU fruit project kunnen aanvragen. Vanaf 12 november t/m 19 april zullen alle kinderen van de school drie dagen in de week fruit krijgen. Wij weten alleen nog niet om welke dagen het precies zal gaan. Als dit duidelijk is, laten wij u dit uiteraard weten. Tot die tijd is het de bedoeling dat de leerlingen elke dag fruit meenemen naar school.
Ophalen kleuters
Soms worden de leerlingen uit de groepen 1/2 door iemand anders opgehaald dan u zelf. Mocht dit het geval zijn, wilt u dit dan even doorgeven aan de leerkracht. Zij weten dan in ieder geval zeker dat de leerlingen met de juiste persoon mee naar huis gaan.

Scholenmarkt
Op dinsdag 27 november van 18.30-19.30 uur, houden wij op onze school een scholenmarkt. De ouders en leerlingen van de groepen 7 en 8 hebben de uitnodiging als het goed is al gehad en de flyers hangen in de groepen!
Op de scholenmarkt zullen verschillende scholen voor Voortgezet Onderwijs zich presenteren. U kunt informatiefolders meenemen en vragen stellen. Op dit moment hebben al 12 scholen zich aangemeld voor de scholenmarkt. Wij hopen dan ook op een hoge opkomst!

Pannakooi
Zoals u misschien nog wel weet, hebben wij vorig jaar heel veel gedoe gehad met de vloer van de pannakooi. De vloer gaf steeds groen af. In de meivakantie is er toen een nieuwe verflaag aangebracht waarna wij dachten dat het euvel was opgelost.
Helaas hebben wij begrepen dat de vloer wederom afgeeft. Waarschijnlijk gaat de vloer bij vochtiger weer afgeven maar dit is uiteraard niet de bedoeling. Wij hebben daarom wederom contact opgenomen met degene die de vloer heeft geverfd en een klacht ingediend. Mocht er meer over bekend zijn, dan hoort u dit van ons.

Hélène Teijl