Nieuwsbrief 4
Belangrijke data
- 8 november Studiedag, de school is gesloten, de psz is open
- 16 november Rapportmiddag
- 17 november Rapportmiddag/avond
- 5 december viering Sinterklaasfeest, ’s middags zijn de kinderen vrij
- 21 december zingen bij de stal en ’s avonds kerstdiner
- 22 december kerstfeest in de groepen, de kinderen zijn ’s middags vrij
- 23 december start kerstvakantie


Schoolfruit
Via een brief bent u al op de hoogte gesteld dat we meedoen aan een Europees project dat ons in de gelegenheid stelt drie maal per week groenten en fruit aan uw kind te kunnen geven.
Het project is volledig gefinancierd en kost de school niets. De fruitdagen worden woensdag, donderdag en vrijdag. Maandag was al fruitdag op onze school en dat blijft ook zo.

Schoolapp
In het verleden bent u al enige malen geïnformeerd over een eventuele schoolapp. Een app op uw telefoon, waarop u alle informatie over de school kunt vinden en waarmee we u als ouders snel kunnen bereiken. We hebben een bedrijf gevonden dat gespecialiseerd is in het bouwen van schoolapps. De contracten zijn inmiddels getekend en de voorbereidingen zijn in volle gang. We houden u uiteraard op de hoogte.

Leefstijl
Zoals u weet zijn we dit jaar gestart met het invoeren van de methode Leefstijl. Dit is een methode voor sociaal emotionele ontwikkeling.
We vinden het erg belangrijk dat we kinderen vaardigheden aanleren om op een goede manier met elkaar om te gaan. Deze bagage hebben de kinderen nodig als ze na acht jaar onze school verlaten en het leert ze nadenken over hun eigen gedrag en de positieve of negatieve effecten daarvan. Op Facebook staan regelmatig berichten over het verloop van deze lessen!

Plusgroep
Vorige week is de Plusgroep weer gestart. Deze groep is bedoeld om kinderen die iets meer getalenteerd zijn een extra passend aanbod te geven. De lessen van de Plusgroep vinden op donderdag plaats tijdens schooltijd onder leiding van juffrouw Nelian. We hebben dit jaar de groep uitgebreid met groep vier, zodat de kinderen uit de groepen 4 t/m 8 nu in aanmerking kunnen komen voor deze groep.

Gymkleding
Steeds vaker ontvangen we berichten dat kinderen geen, of de verkeerde gymkleren bij zich hebben. Gymmen in de kleren die je ook in de groep aan hebt vinden we niet hygiënisch.
We vragen u er op te letten, dat de kinderen schoenen, een broek en een shirt of een gympakje meenemen.N. Stoop