Nieuwsbrief 4
Belangrijke data
- 28 november scholenmarkt
Voortgezet Onderwijs
- 5 december Sinterklaasfeest, ’s middags vrij
- 20 december Kerststal op het plein
- 21 december ‘s avonds Kerstviering
in de kerk
- 22 december school gesloten
- 8 januari eerste schooldag 2018


Gedragsprotocol
Om er voor te zorgen dat het gedragsprotocol goed aansluit bij de methode “Leefstijl” , hebben wij besloten het gedragsprotocol te vernieuwen. Als team gaan wij hiermee gedurende dit schooljaar aan de slag. Als er stukjes van het protocol zijn afgerond zullen wij u hierover informeren zodat u goed op de hoogte bent van de vorderingen.
Daarnaast ontvangt u op korte termijn een uitleg over de, door ons ingevoerde, knikkerpot, consequentieladder en het “dat ging even mis” formulier.

Dochter juffrouw Wendy Kradolfer
U zult misschien gemerkt hebben dat onze Schoolmaatschappelijk Werkster, juffrouw Wendy Kradolfer, al enige tijd afwezig is. De dochter van juffrouw Wendy is ziek en zij heeft daarom zorgverlof opgenomen. Het is nog steeds niet helemaal duidelijk wat de dochter van juffrouw Wendy heeft. Wat wij gelukkig wel weten is dat het niet levensbedreigend is.

Meelopen
Wij hebben nog niet zo lang geleden een oproep gedaan om ´s ochtends niet meer onnodig mee te lopen naar de lokalen zodat wij al tijdens de

inloop tijd en aandacht aan uw zoon/dochter kunnen besteden. Wij vinden het heel erg fijn te zien dat u hier gehoor aan hebt gegeven. Wij waarderen dit enorm!

Scholenmarkt
In de vorige nieuwsbrief hebben wij het al genoemd…..op dinsdagavond 28 november organiseren wij, in het speellokaal van onze school, een scholenmarkt. Verschillende scholen van het Voortgezet Onderwijs zullen zich op die avond presenteren. Ouders en kinderen van de groepen 7 en 8 zijn uitgenodigd om op deze manier informatie in te winnen over de diverse scholen. Wij hopen op een hoge opkomst.

Parkeren
Vorige week hebben wij bezoek gehad van de parkeerwacht. Zij vertelden ons dat er klachten zijn geweest van buurtbewoners over het parkeergedrag tijdens het halen en brengen van leerlingen. Zij zullen daarom één keer per week gaan controleren en waar nodig boetes uitdelen. Opgepast dus!!

Rapportgesprekken
Op 15 en 16 november hebben wij de eerste rapportgesprekken van dit schooljaar gevoerd. Het was goed te zien dat er zoveel ouders, en in de groepen 6,7 en 8 ook kinderen, aanwezig waren tijdens deze gesprekken.

Sloop voormalig schoolgebouw Sportlaan
Zoals u heeft gezien wordt het voormalige schoolgebouw aan de Sportlaan gesloopt. De werkzaamheden kwamen voor ons geheel onverwachts. Bij navraag bij de gemeente bleek dat zij ons, maar ook de bewoners, zijn vergeten te informeren over de aankomende werkzaamheden. Er is wat onrust ontstaan omdat er mogelijk asbest in het gebouw aanwezig zou zijn. In de bewonersbrief, die wij pas na contact met de gemeente hebben ontvangen, wordt aangegeven dat er inderdaad asbest gesaneerd moet worden maar dat dit geen risico´s met zich meebrengt voor de directe omgeving. Hieronder het letterlijke citaat uit de bewonersbrief:

“ De sloopwerkzaamheden worden uitgevoerd door Vermeulen Sloop- en milieutechnieken BV. De werkzaamheden starten eind oktober en nemen ongeveer vier weken in beslag. De eerste week vinden er werkzaamheden plaats om de aanwezige asbest te saneren. Het kan zijn dat u personen in volledige persoonlijke beschermingsmiddelen ziet werken. Dit is voor hun persoonlijke bescherming, voor de omgeving zijn er geen risico’s. De gemeente Rotterdam en de certificerende instelling van de asbestsaneerder houden streng toezicht op de werkzaamheden.”

Samenvattend kunnen we dus concluderen dat er inderdaad asbest is gesaneerd maar dat wij ons geen zorgen hoeven te maken over mogelijke gezondheidsrisico´s.

Staken
PO in Actie, de PO raad en de vakbonden hebben minister Arie Slob gezamenlijk een ultimatum gesteld. Als hij niet voor 5 december extra gelden toezegt voor het basisonderwijs, zullen de scholen opnieuw een dag dicht gaan. Het is nog geen 5 december en er is nog niet bekend of er daadwerkelijk gestaakt gaat worden. Toch is het voor u misschien handig te weten dat een mogelijke stakingsdag op dinsdag 12 december zou kunnen vallen. Uiteraard houden wij u op de hoogte van de ontwikkelingen.


Hélène Teijl