Nieuwsbrief 4
Belangrijke data
- 27 november: scholenmarkt
- 5 december: sinterklaasfeest 12.45 uur uit!
- 20 december: Kerstfeest op school (avond) Leerling ´s middags vrij, om 12.00 uur uit.
- 21 december: leerlingen vrij
- 24 december: start kerstvakantie
- 7 januari 2019: eerste schooldag 2019
- 7 januari 2019: start CITO LOVS groep 8
- 17 januari 2019: inloop
- 21 januari 2019: start CITO LOVS groepen 1-7


Opbrengst boekenmarkt
Tijdens de afsluiting van de Kinderboekenweek, hebben wij op de boekenmarkt, boeken verkocht voor het goede doel “ Stichting Big Brothers, Big Sisters”. Inmiddels is het geld geteld en kunnen wij u vertellen dat er een mooi bedrag is opgehaald….. € 384,95. Het bedrag zal worden overgemaakt naar “Stichting Big Brothers, Big Sisters”.

Scholenmarkt
Op dinsdag 27 november van 18.30-19.30 uur, houden wij op onze school een scholenmarkt. De ouders en leerlingen van de groepen 7 en 8 hebben de uitnodiging als het goed is al gehad en de flyers hangen in de groepen!
Op de scholenmarkt zullen verschillende scholen voor Voortgezet Onderwijs zich presenteren. U kunt informatiefolders meenemen en vragen stellen. Op dit moment hebben al 12 scholen zich aangemeld voor de scholenmarkt. Wij hopen dan ook op een hoge opkomst!

Ouderinloop
Op 17 januari vindt er weer een ouderinloop plaats voor de groepen 3 t/m 8. Vanaf 14.45 uur bent u van harte welkom om even in de groep van uw kind(eren) te kijken. Omdat niet alle ouders altijd in de gelegenheid zijn te komen, mogen ook bijvoorbeeld opa´s en oma´s naar de inloop komen.
Om erg grote drukte in de groepen te voorkomen, mogen er maximaal twee personen per leerling tijdens de inloop aanwezig zijn. Wij hopen hierbij op uw begrip.

Bibliotheekouders
Wij zoeken ouders die ons op de maandag, woensdag en vrijdag 1 tot 2 uur willen helpen bij de bibliotheek. Mocht u één of meerdere dagen beschikbaar zijn dan kunt u dit aangeven bij juffrouw Karin, juffrouw Eline of juffrouw Hélène.

Lekker Fit
Hieronder een stukje van onze Lekker Fit juf.

Kinderen willen graag sporten, op muziekles, streetdance of bijvoorbeeld op toneel. Helaas kost sporten of een andere hobby vaak veel geld. Deze kosten zijn niet voor alle ouders te dragen. Het Jeugdfonds Sport & Cultuur kan hierbij helpen. Het Jeugdfonds Sport & Cultuur betalen voor kinderen en jongeren de contributie / het lesgeld en eventueel de spullen zoals sportkleding, dansschoenen of de huur van en instrument.
Zo kan uw kind toch meedoen!
Zelf kunt u geen bijdrage aanvragen. Daar is een intermediair voor nodig. Op de Prinses Margrietschool is dat LekkerFit! juf Dominique.
Als de aanvraag ingediend is, kan het kind vaak al binnen drie weken sporten of op les. De contributie of het lesgeld wordt direct betaald aan de club of instelling waar het kind op les gaat. De spelregels over de hoogte van de bijdrage of de leeftijd van het kind kunnen per fonds / gemeente verschillen.

Sinterklaas
Nog heel even en dan komt Sinterklaas op 5 december naar de Prinses Margrietschool. Wij wachten nu al in spanning op hetgeen komen gaat!

De groepen 5 hebben voor de Sinterklaasviering schoenendozen nodig. Mocht u thuis een schoendoos hebben die u niet meer gebruikt, dan kunt u deze inleveren bij juffrouw Marije of juffrouw Priscilla.

Initiatief rondom 5 december
In een vorige nieuwsbrief, hebben wij u verteld over een organisatie die zich inzet voor kinderen uit minder bedeelde gezinnen. Zij willen er voor zorgen dat kinderen, waarvan de ouders het niet kunnen betalen, toch op 5 december een cadeautje krijgen. Omdat wij niet kunnen en willen bepalen welke ouders hier mogelijk gebruik van willen maken, hadden wij afgesproken hierover een stukje te schrijven in de nieuwsbrief. Mocht u zich herkennen in het bovenstaande stukje en heeft u zich nog niet aangemeld, dan kan dit nog tot vrijdag 23 november aanstaande. U kunt zich aanmelden door een briefje in de overblijfbrievenbus te doen. Op dit briefje moet dan de leeftijd van het kind(eren) staan en of het gaat om een jongen of een meisje. In principe gaat het om kinderen uit de groepen 1 t/m 5. Uiteraard worden er verder geen gegevens gedeeld met de organisatie. Aan hen wordt alleen doorgegeven om hoeveel kinderen het gaat, jongens/meisjes en leeftijd.

Kerst
Dit jaar vieren wij Kerst op school. De Kerstcommissie is alweer druk bezig met alle voorbereidingen. Uiteraard informeren wij u op een later tijdstip over de precieze invulling van Kerst. Het is als wel duidelijk dat wij met elkaar kerstliederen zullen zingen, het kerstverhaal wordt verteld in de groep en er met elkaar gegeten zal worden. Omdat de leerlingen ´s avonds op school zijn, zullen zij ´s middags vrij zijn.


Hélène Teijl