Nieuwsbrief 5
Belangrijke data
- 21 december zingen bij de stal en ’s avonds kerstdiner
- 22 december kerstfeest in de groepen, de kinderen zijn ’s middags vrij
- 23 december start kerstvakantie
- 9 januari 1e schooldag 2017

Schoolapp
In de vorige Nieuwsbrief bent u geïnformeerd over een speciale schoolapp die voor ons gebouwd wordt. De eerste proefversie is aan ons gepresenteerd en die ziet er goed uit. Er moet nog veel gebeuren voordat we de app met u kunnen delen, maar we zijn op de goede weg. We houden u op de hoogte!

Leefstijl
Zoals u weet zijn we dit jaar gestart met het invoeren van de methode Leefstijl. Dit is een methode voor sociaal emotionele ontwikkeling.
We vinden het erg belangrijk dat we kinderen vaardigheden aanleren om op een goede manier met elkaar om te gaan. In de maatschappij om ons heen zien we dat dit hard nodig is! Vorige week hebben we met alle kinderen van de school op het plein een paar oefeningen gedaan om aan u te laten zien hoe we deze methode gebruiken. Fijn dat er zoveel ouder aanwezig waren!

Sinterklaas
Maandagochtend 5 december heeft Sinterklaas onze school weer bezocht. Het zag er even naar uit dat hij de school niet kon vinden, maar gelukkig is alles goed gekomen. Sint en Piet hebben er met de kinderen en mooie ochtend van gemaakt en daar is dit kinderfeest natuurlijk ook voor bedoeld! Sinterklaas heeft beloofd volgend jaar weer in de ochtend onze school te komen bezoeken.

Medezeggenschapsraad
Naast een drietal ouders, zitten er ook 3 leerkrachten in de MR. Dit jaar nemen we afscheid van meester Visser, juffrouw Agnes en Dominique. Zij worden opgevolgd door juffrouw Manny, Bianca en Caroline. Wij wensen de nieuwe MR leden veel succes met hun werk.

Kerstfeest
We hebben u al geïnformeerd over ons kerstfeest.
In tegenstelling tot vorig jaar, vieren we ons kerstfeest dit jaar niet in de kerk, maar donderdagochtend 22 december in de groep.
Op woensdagochtend zingen we met elkaar bij de traditionele kerststal en ’s avonds heeft iedere groep een kerstdiner.

Tot zes jaar geleden vierden we het ene jaar kerst in de groepen en het andere jaar in de kerk.
De afgelopen 6 jaar hebben we ons kerstfeest ononderbroken in de kerk gevierd.

Ieder jaar evalueren we als team alles wat we organiseren, dus ook het kerstfeest. Vanuit de ouders is het idee gekomen om een keer een kerstdiner op school te houden. We hebben dat goed met elkaar besproken, omdat we vonden dat er dan keuzes gemaakt moesten worden. Zingen bij de stal, een kerstdiner en een kerstfeest in de kerk vonden we te veel van het goede.

Vanuit de wandelgangen, en jammer genoeg niet rechtstreeks, hebben we opgevangen dat er ouders zijn die het jammer vinden dat we het kerstfeest niet meer vieren.
Dit is echt een verkeerde veronderstelling.
We vieren ons kerstfeest dit jaar donderochtend in de groepen.

In januari gaan we als team bekijken of we doorgaan met het kerstdiner.
Voorlopig is er besloten, dat we het ene jaar kerst in de kerk vieren en het andere jaar in de groepen. Volgend cursusjaar is de viering van het kerstfeest weer in de kerk.

Juffrouw Eline
Donderdag 8 december eindigt het zwangerschapsverlof van juffrouw Eline van groep 7. Vrijdagmiddag 9 december zal ze weer op school aanwezig zijn. We nemen dan ook afscheid van juffrouw Melanie, die haar heeft vervangen. Juffrouw Eline, welkom terug en juffrouw Melanie, bedankt voor je inzet en veel succes op je nieuwe school!

Jumbo spaaractie
Heel veel ouders hebben ons geholpen om mee te doen aan de Jumbo spaaractie voor de school. Deze actie heeft de school € 2686,11 opgeleverd, volledig door uw steun!
We kunnen dit bedrag niet inzetten voor alles wat we willen, maar zijn verplicht dit bedrag te besteden in de daarvoor bestemde webshop. Er blijven echter voldoende mogelijkheden over om iets zinvols voor de school te kiezen. We houden u op de hoogte!

Trainingsaccommodatie Feijenoord
De gemeente Rotterdam heeft er mee ingestemd dat het trainingscomplex van Feijenoord wordt verplaatst naar de velden tegenover onze school. Dit staat los van de eventuele nieuwe plaats van het stadion. De werkzaamheden worden gepland in het 2e kwartaal, dus vanaf 1 april 2017. Tijdens de werkzaamheden zal er overlast zijn op de Sportlaan door een sterke toename van het bouwverkeer. Ook als het complex gereed is, zal de hoeveelheid verkeer op sommige momenten kunnen leiden tot overlast. We zijn in gesprek om tijdens de bouw de verkeersveiligheid te kunnen garanderen.
De officiële ingang van het trainingveld komt aan de Olympiaweg. We houden u op de hoogte van de verdere ontwikkelingen.N. Stoop