Nieuwsbrief 6
Belangrijke data
- 25 januari 14.45 uur inloop
- 30 januari studiedag team. School gesloten. PSZ is open.
- 7 en 8 februari VO gesprekken groep 8
- 15 februari studiemiddag. School ´s middags gesloten. PSZ is open.
- 23 februari school gesloten. Leerlingen vrij! PSZ is open.


Nieuwjaar
Na een heerlijke vakantie zijn wij afgelopen maandag allemaal weer fris begonnen op school. Wij willen iedereen een mooi en gezond 2018 wensen. Laten we er een goed jaar van maken met elkaar!

Kerst
Wat hebben wij dit jaar weer genoten van de kerststal op het plein en het kerstfeest in de kerk. De opkomst in de kerk was groot en de kinderen hebben zichtbaar hun best gedaan er met elkaar iets moois van te maken.
Het doet ons goed te zien dat wij zoveel ouders hebben mogen verwelkomen in de kerk. Wij willen iedereen bedanken die ons heeft geholpen bij het mogelijk maken van de kerststal, het kerstontbijt in de groepen en het kerstfeest in de kerk.

Inloop
Op 25 januari organiseren wij weer een inloop. U bent vanaf 14.45 uur van harte welkom in de groep van uw kind(eren). Omdat niet alle ouders altijd in de gelegenheid zijn te komen, mogen ook bijvoorbeeld opa´s en oma´s naar de inloop komen.
Tijdens de vorige inloop was het in sommige groepen erg druk. Daarom hebben wij besloten

dat er maximaal twee personen per leerling tijdens de inloop aanwezig kunnen zijn. Wij hopen hierbij op uw begrip.




Personeel
Zoals u in de vorige nieuwsbrief heeft kunnen lezen hebben wij voor de vakantie afscheid moeten nemen van meester Paul en juffrouw Manny. Voor de lessen van meester Paul zijn wij nog op zoek naar een vervanger. De leerlingen krijgen tot die tijd les van hun eigen groepsleerkracht.

Na de vakantie is juffrouw Petra in groep 8 begonnen. Wij zijn erg blij met haar komst en wensen haar veel plezier op onze school.

Juffrouw Anne is vervroegd met zwangerschapsverlof gegaan. Al enige tijd kampte zij met klachten als gevolg van de zwangerschap. Daarom heeft de arts haar geadviseerd eerder haar werkzaamheden neer te leggen. De groep van juffrouw Anne wordt overgenomen door juffrouw Bianca en juffrouw Dominique.

Pannakooi
Als uw kind vaak in de pannakooi speelt, zult u het vast al wel gemerkt hebben……de verf van de vloer in de pannakooi geeft af. Dit mag natuurlijk niet de bedoeling zijn! Uiteraard hebben wij voorgaande gemeld bij de leverancier. Die heeft het weer doorgezet naar degene die de vloer heeft geverfd. Deze laatste partij geeft aan dat afgeven in het begin mogelijk is. U zult begrijpen dat wij met dit antwoord geen genoegen hebben genomen en zijn op dit moment dan ook druk bezig met het zoeken naar een oplossing.


Hélène Teijl