Nieuwsbrief 7
Belangrijke data
- 8 en 9 februari gesprekken Voortgezet Onderwijs groep 8
- 13 februari start projectweek
- 23 februari afsluiting projectweek onder schooltijd
- 24 februari studiedag, school gesloten
- 27 februari t/m 3 maart Voorjaarsvakantie


Cito-toetsen
De afgelopen dagen zijn in iedere groep de Cito-midden-toetsen weer afgenomen. Deze toetsen geven ons een beeld van wat de kinderen de afgelopen periode hebben geleerd en hoe we het best kunnen omgaan met onderdelen die wellicht nog niet goed worden beheerst.

Omdat de Eindtoets in groep 8 niet meer maatgevend is voor de schoolkeuze van het Voortgezet Onderwijs, wordt er nu gekeken naar de Middentoetsen van de groepen 6,7 en 8. Dit beleid staat beschreven in de Rotterdamse plaatsingswijzer, waaraan wij ons moeten houden.

Op 13, 14 en 15 februari doet onze groep 8 mee aan een proeftoets van het Cito. Op deze manier kunnen zij wennen aan de echte eindtoets medio april.

Sinds twee jaar zijn scholen niet meer verplicht om de Eindtoets van het Cito af te nemen. Scholen kunnen ook kiezen uit een andere aanbieder. Voor dit schooljaar is besloten om weer voor de Cito-toets te kiezen, omdat deze op dit moment het beste aansluit bij alle andere toetsen die wij af moeten nemen. Volgend schooljaar is er weer een beslismoment en maken we misschien een andere keuze.

Overblijven
Onder de bezielende leiding van juffrouw Claudette en een flink aantal ouders, wordt er intensief gebruik gemaakt van de overblijfregeling. In de meeste gevallen verloopt dit prima, maar een enkele keer moet er worden opgetreden en verdient een kind straf.
Juffrouw Claudette is in alle gevallen de contact persoon. Als u vragen heeft over de financiën of over andere zaken die over het overblijven gaan, benadert u dan juffrouw Claudette. Op deze manier houden we alles centraal en communiceert dat het prettigst.

App
We hebben u al een aantal maal geïnformeerd over de aanstaande Prinses Margrietschool app.
Zeer binnenkort krijgt u hierover meer informatie. U kunt de app al wel vast downloaden in de Apple Store (Apple) of Play Store (Android) van uw telefoon! Zo kunt u alvast een kijkje nemen en zien welke mogelijkheden de app biedt.
U kunt de app nog niet gebruiken! Wacht u hiermee tot u een berichtje van school ontvangt.

N. Stoop