Nieuwsbrief 7
Belangrijke data
- 30 januari studiedag team. School gesloten. PSZ is open
- 1 februari pyjama avond groepen 1/2
- 8 februari VO gesprekken groep 8
- 15 februari studiemiddag. School ´s middags gesloten. PSZ is open
- 23 februari school gesloten. Leerlingen vrij! PSZ is open
- Maandag 26 februari tot en met vrijdag 2 maart voorjaarsvakantie


IEP
Wij zijn aan het einde van groep 8 gewend de Centrale Eindtoets van CITO af te nemen. Deze bestond uit twee versies. Eén versie voor de leerlingen die talig wat minder vaardig zijn en één versie voor de wat taligere kinderen. Sinds dit jaar zijn zij afgestapt van deze twee versies en hebben zij één toets voor alle leerlingen. De ontwikkelaar kan ons onvoldoende aangeven hoe deze toets zich verhoudt ten opzichte van de oude toets en kunnen ook geen helderheid verschaffen over de normering.

Wij hebben daarom besloten over de stappen naar een andere Eindtoets namelijk de IEP. Al geruime tijd wordt de IEP door andere scholen afgenomen. De IEP staat er om bekend wat “ kindvriendelijker” te zijn. De teksten zijn korter, er wordt gewerkt in een aantrekkelijk uitziend boekje en er wordt maar twee dagen getoetst in plaats van drie dagen.

Voorgaande heeft gemaakt dat wij de overstap naar de IEP hebben gemaakt. Uiteraard houden wij u op de hoogte van onze bevindingen.

VO adviesgesprekken
Op donderdag 8 februari vinden de definitieve Voortgezet Onderwijsgesprekken plaats. De leerlingen uit groep 8 krijgen op basis van de Medio toetsen CITO groep 6,7 en 8 en hun algehele werkhouding een advies voor plaatsing in het Voortgezet Onderwijs. Hierna kunnen zij zich in gaan schrijven op hun nieuwe school.


MR
De oudergeleding van de MR is op zoek naar een nieuw MR lid. Binnenkort zult u, vanuit de ouders die nu zitting hebben in de MR, informatie krijgen over de procedure voor de aanstelling van een nieuw MR lid.

Lerarentekort
De winter is aangebroken en dit betekent dat er veel virussen de ronde doen. Niet alleen kinderen worden ziek maar ook leerkrachten worden soms geveld door een virus. Wij proberen de ziekte van een leerkracht zo goed als mogelijk op te vangen maar dit lukt helaas niet altijd. Ook wij moeten uitwijken naar maatregelen die wij eigenlijk niet willen zoals groepen verdelen of zelfs naar huis sturen. Het grote lerarentekort wordt op die momenten heel duidelijk.
Weet dat wij proberen deze impopulaire maatregelen alleen in uiterste gevallen in te zetten maar helaas komen wij er niet altijd onderuit.

Pannakooi
In de vorige nieuwsbrief hebben wij u geïnformeerd over de discussie over de afgevende vloer in de pannakooi. Na veel heen en weer gemaild te hebben is er uiteindelijk toegezegd een nieuwe verflaag/coating aan te brengen. Dit kan echter alleen met goed weer dus wij zullen nog even geduld moeten hebben.

Koningsspelen/sportdag
Toen wij de planning voor dit schooljaar maakten, was nog niet bekend dat de Koningsspelen een week voor de officiële Koningsdag gevierd zouden worden. Wij vieren de Koningsspelen dan ook, zoals aangegeven in de kalender, op donderdag 26 april. De Koningsspelen/sportdag zal in het teken staan van Oud Hollandse spelletjes. Uiteraard informeren wij u op een later moment over de exacte invulling van deze dag.

Peuterspeelzaal Margriet
Mocht u een zoon of dochter hebben van 2 / 2,5 jaar dan kunt u hem/haar opgeven op onze peuterspeelzaal Margriet. De peutergroep kent twee groepen waarvan de eerste start om 8.30 uur en eindigt om 12.00 uur de tweede start in de middag van 13.00 uur tot 15.30 uur. Op woensdag is de zaal gesloten. U kunt altijd even binnenlopen of bellen met 06 824 980 47. Mailen is ook mogelijk naar ouderkind@kinderopvangmundo.nl.
Mundo kan u ook alle informatie geven over de teruggave die u kunt krijgen van de belasting. Het beeld is ontstaan dat de peuterspeelzaal erg prijzig is. Echter door deze teruggave zijn de kosten beperkt.

Gedrag
Zoals u weet zijn wij als team bezig met het herschrijven van het gedragsprotocol. Samen hebben wij gekeken naar wat wij precies verstaan onder ongeoorloofd gedrag . Wij zijn nu bezig de stappen op papier te zetten die worden ondernomen bij ongeoorloofd gedrag. Deze stappen zijn niet nieuw. Als een leerling ongeoorloofd gedrag vertoont wordt er met de leerling gesproken, wordt het “ dat ging even mis” formulier ingevuld, worden ouders waar nodig geïnformeerd en worden er, als dit nodig is, straffen gegeven. Niet alle leerlingen en alle situaties kunnen over één kam geschoren worden. Wij denken echter wel dat het goed is een richtlijn op papier te zetten zodat voor iedereen duidelijk is welke handelingen kunnen volgen op ongeoorloofd gedrag. Het is voor u als ouder dan ook helder dat bepaald gedrag niet geaccepteerd wordt en hier op gehandeld wordt. Voor u is dit niet altijd even zichtbaar maar het gebeurt ook nu al.


Hélène Teijl