Nieuwsbrief 8
Belangrijke data
- 21 maart 14.45 Inloop
- 16 en 17 april Eindtoets groep 8
- 18 april Koningsspelen
- 19 april t/m 5 mei Meivakantie
- 8 en 9 mei Schoolfotograaf


Geen vaderweek
Juffrouw Claudette organiseert al jaren de inmiddels traditionele vaderweek. Zoals u weet is zij nog aan het re-integreren en nog niet volledig aan het werk. De vaderweek gaat dan ook, eenmalig, dit jaar niet door.

Achterstallige betaling Overblijven
Op onze school hebben we een overblijfregeling, waar ouders gebruik van kunnen maken als zij werken/studeren of als dat incidenteel nodig is. Hier zijn echter wel kosten aan verbonden. Een aanzienlijke groep ouders heeft een achterstand in betaling opgelopen, die varieert van enkele tientallen euro’s tot soms ver daarboven. Omdat er een vergoeding wordt betaald aan de mensen die de overblijf organiseren en uitvoeren, dreigt de school de kosten niet meer te kunnen betalen. Het niet op tijd betalen van het geld voor het overblijven, leidt dan tot het niet meer kunnen overblijven van uw kind. Dat is heel vervelend, maar we kunnen ons als school geen schulden veroorloven.

Gymmen en Lekker Fit
Door het vertrek van de Lekker Fit docent en de reistijd met de bus naar de gymzaal, is er op dit moment geen gymnastiek voor de kinderen.
Dit is natuurlijk een kwalijke zaak. Radio Rijnmond, het Algemeen Dagblad en Groen Links hebben uit de wandelgangen dit opgepikt en er in de media inmiddels aandacht aan besteed. De brief aan de wethouder van onderwijs in Rotterdam van 20 februari 2019 is helaas nog onbeantwoord gebleven. Achter de schermen wordt hard gewerkt aan een oplossing. Inmiddels is er een rooster gemaakt, zodat de kinderen extra kunnen buitenspelen om op die manier aan hun noodzakelijke beweging te komen.

Nogmaals: Leerkrachten te kort
Dit schooljaar is met enige regelmaat een groep naar huis gestuurd door gebrek aan leerkrachten. Wij vinden dit bijna ontoelaatbaar, maar hebben nauwelijks andere oplossingen. Als we de prognoses moeten geloven, is het dieptepunt voorlopig nog niet bereikt. We doen ons uiterste best om de problemen die op ons af komen zo goed mogelijk op te lossen!

Vrijdag 15 maart stakingsdag
Komende vrijdag zal de school gesloten zijn i.v.m. de landelijke staking binnen het gehele onderwijs. In de brief over dit onderwerp die we vorige week hebben verstuurd, is uitgelegd waarom we het belangrijk vinden dit signaal af te geven naar de beleidsbepalers.
De peuterspeelzaal en de TSO zijn deze dag wel open.

N. Stoop