Nieuwsbrief 8
Belangrijke data
- 15 februari studiemiddag. School ´s middags gesloten. PSZ is open
- 23 februari school gesloten. Leerlingen vrij! PSZ is open
- Maandag 26 februari tot en met vrijdag 2 maart voorjaarsvakantie
- Dinsdag 13 maart en woensdag 14 maart rapportgesprekken
- 20 maart 8.30 uur ouderbijeenkomst thema Hoop o.l.v. Jos Slager
- 29 maart Paasviering. ´s Middags vrij
- 30 maart vrij i.v.m. Goede Vrijdag
- 2 april vrij i.v.m. Tweede Paasdag


Week van de Hoop
In het kader van de Week van de Hoop zal Jos Slager op 20 maart in de groepen 6 en 7 wat komen vertellen over het thema Hoop. We leven in een tijd waarin veel dingen gebeuren die ons minder hoopvol kunnen stemmen. Er gebeuren echter ook veel hoopvolle dingen. Het zou mooi zijn als we deze dingen kunnen zien en de focus kunnen verleggen van de minder hoopvolle dingen naar de hoopvolle zaken.

Om 8.30 uur zal er in het kader van dit zelfde thema een ouderbijeenkomst zijn in de ouderkamer. Deze ouderbijeenkomst duurt tot uiterlijk 9.15 uur. Wij willen u dan ook van harte uitnodigen hierbij aanwezig te zijn.

VO adviesgesprekken
Op donderdag 8 februari hebben de definitieve Voortgezet Onderwijsgesprekken plaats gevonden. Alle leerlingen hebben hun advies inmiddels ontvangen en kunnen zich gaan inschrijven op een school voor Voortgezet Onderwijs.

MR
Vorige week heeft u een brief ontvangen van de oudergeleding van de MR. Zij vragen hierin kandidaten voor de oudergeleding van de MR. Mocht u interesse hebben dan willen wij u vragen te reageren middels het kandidaatstellingsformulier. Deze formulieren kunnen tot uiterlijk 22 februari worden ingeleverd bij meester Dew of worden gemaild naar de zittende ouders van de MR. Mocht u vragen hebben of kennis willen maken met de ouders van de MR dan bent u op woensdag 14 februari van harte welkom in de ouderkamer.

Kerst
Het duurt nog even…..kerst 2018. Als team hebben wij ons echter al gebogen over de invulling van Kerst. Vorig schooljaar hebben wij voor het eerst, op verzoek van ouders, een kerstdiner georganiseerd. Wij zouden hierna met elkaar bespreken of we dit diner in stand zouden houden of toch voor een andere invulling zouden gaan.

Wij hebben als team besloten het ene jaar Kerst in de kerk te vieren en het andere jaar een kerstdiner te organiseren. Wij willen echter voorkomen dat het tijdens het kerstdiner alleen maar gaat om het eten. Daarom zullen wij gaan zoeken naar een invulling waarbij het kerstverhaal en de liederen rondom Kerst een grotere rol krijgen.

Wij hopen op deze manier een goede afwisseling te hebben gevonden in de viering van Kerst.


Koningsspelen/sportdag
Wij zijn al druk bezig met het organiseren van de Koningsspelen. Voor het begeleiden van groepjes of het begeleiden van een spelletje, zijn wij opzoek naar ouders, opa´s / oma´s of oudere broers / zussen, die ons kunnen helpen. U heeft een brief gekregen met een antwoordstrook om u op te geven als begeleider. Mocht u dit nog niet hebben gedaan maar wel in de gelegenheid zijn ons te helpen, dan kunt u zich alsnog opgeven bij de leerkracht van uw kind.

Peuterspeelzaal Margriet
In de vorige nieuwsbrief hebben wij u informatie gegeven over Peuterspeelzaal Margriet. Heeft u een zoon of dochter van 2 / 2,5 jaar dan kunt u hem/haar opgeven op onze peuterspeelzaal. Er zijn op dit moment geen wachtlijsten dus uw kind kan snel instromen.
Mocht u informatie willen hebben dan kunt u altijd even binnenlopen of bellen met 06 824 980 47. Mailen is ook mogelijk naar ouderkind@kinderopvangmundo.nl.
Zij kunnen u ook alle informatie geven over de teruggave die u kunt krijgen van de belasting. Door deze teruggave zijn de kosten voor de peuterspeelzaal beperkt.
Hélène Teijl