Nieuwsbrief 9
Belangrijke data
- 21 maart 14.45 Inloop
- 16 en 17 april Eindtoets groep 8
- 12 april Sport\Koningsspelen De kinderen zijn om 13.00 vrij
- 18 april Paasontbijt en Paasfeest De kinderen zijn om 12.00 uur vrij
- 19 april t/m 5 mei Meivakantie
- 8 en 9 mei Schoolfotograaf


Fout in data Nieuwsbrief 8
In de vorige Nieuwsbrief, nummer 8, is een fout geslopen. De sportdag/Koningsspelen organiseren we op vrijdag 12 april. Deze datum staat niet zo vermeld in de jaarkalender!
Op donderdag 18 april vieren we het Paasfeest en is er het traditionele Paasontbijt.

Parkeren
Met name als het slecht weer is, worden er veel kinderen met de auto naar school gebracht. Regelmatig ontstaan er dan gevaarlijke situaties, die simpel te voorkomen zijn door de auto iets verderop te parkeren. Er staan echter vaak auto’s dubbel geparkeerd, soms op het fietspad of trottoir of voor de ingang van het Albedacollege. Mensen die daar werken, kunnen er dan niet in of uit en dat heeft de laatste weken voor vervelende situaties gezorgd. De woordenwisselingen tussen ouders van onze school en de collega’s van het Albedacollege zijn vaak niet geschikt voor onze kinderen, die daar ook lopen. De politie heeft aangekondigd vaker te komen controleren, niet meer te waarschuwen, maar direct te bekeuren.
Het lijkt ons verstandig het niet zo ver te laten komen!

Touchscreens
In de meivakantie worden er vijf digiborden
vervangen door nieuwe touchscreens. In de afgelopen maanden zijn er nu 10 lokalen voorzien van uiterst moderne touchscreens, waardoor we nog meer digitale mogelijkheden kunnen benutten.

Hallen
Tijdens de zomervakantie vindt er een mini-verbouwing plaats binnen de school. Alle vier de hallen, inclusief het trappenhuis, krijgen een geheel andere uitstraling. De kapstokken aan de muren zullen voor het grootste gedeelte verdwijnen en plaatsmaken voor zogenaamde “jassenkasten”, waarbij in het midden dan weer werkplekken voor de kinderen ontstaan. De muren en vloeren zullen ook worden opgeknapt.

Bibliotheek
Zoals u weet zoeken we nog steeds ouders voor onze nieuw op te starten bibliotheek. We zijn nog op zoek naar iemand op de maan- en vrijdagen. Als dit lukt, zouden we op iedere dag twee ouders hebben en kunnen we starten.

Huiswerk
Uw kind krijgt regelmatig huiswerk mee van school. Soms is dit werk dat heel de groep krijgt, maar soms ook voor kinderen die extra oefening nodig hebben. Het is goed om te zien, dat veel ouders er op toezien dat hun kinderen het huiswerk leren en/of maken. We hopen dat u dit blijft doen, omdat we met elkaar de kinderen verder moeten en willen helpen!


N. Stoop