Nieuwsbrief 9
Belangrijke data
- 20 maart 8.30 uur ouderbijeenkomst thema Hoop o.l.v. Jos Slager
- 29 maart Paasviering. ´s Middags vrij
- 30 maart vrij i.v.m. Goede Vrijdag
- 2 april vrij i.v.m. Tweede Paasdag
- 26 maart start vaderweek
- 5 april start projectweek
- 12 april ´s avonds afsluiting Projectweek


Week van de Hoop
Zoals in de vorige nieuwsbrief al aangegeven, zal Jos Slager in het kader van de Week van de Hoop op 20 maart in de groepen 6 en 7 wat komen vertellen over het thema Hoop. Om 8.30 uur zal er in het kader van dit zelfde thema een ouderbijeenkomst zijn in de ouderkamer. Deze ouderbijeenkomst duurt tot uiterlijk 9.15 uur. Wij willen u dan ook van harte uitnodigen hierbij aanwezig te zijn.

Hek
Na het slopen van het oude gebouw naast de school, is er een groot braakliggend terrein ontstaan met diepe kuilen, waar veel water in blijft staan. Omdat er toch soms kinderen het terrein op liepen, hebben wij de gemeente gevraagd een hek te plaatsen voor deze ingang. Dit hek is eind vorige week geplaatst zodat de kinderen niet zo maar het terrein op kunnen lopen.

Pasen
Op donderdag 29 maart zullen de kinderen in de groepen Pasen vieren. Dit jaar zullen we bij Pasen ook het thema Hoop betrekken. Pasen is immers het feest van de opstanding, van opnieuw beginnen en dus ook van Hoop.

Bibliotheek
Wij wilden het al een hele tijd…..een echte, eigen bibliotheek in de school. De leerkrachten zijn een tijdje geleden met elkaar naar een boekenwinkel geweest en hebben hier voor alle groepen boeken besteld. Deze boeken komen zeer waarschijnlijk in de hal richting de personeelskamer te staan waar wij dan onze eigen bibliotheek hebben! Achter de schermen zijn wij nog druk bezig met organisatorische zaken. Hoe gaan we het uitleensysteem organiseren, hebben we daar wellicht hulp van ouders bij nodig, hoe vaak kunnen de kinderen boeken ruilen enzovoort. We hebben dus nog wat uitzoekwerk te doen maar weet in ieder geval dat er een echte Margrietbibliotheek aankomt!

Koningsspelen/sportdag
Zoals u weet, zijn wij druk bezig met het organiseren van de Koningsspelen. Wij hebben al een oproep gedaan voor hulpouders maar hebben ook ouders nodig die pannenkoeken willen bakken. Mocht u in de gelegenheid zijn om pannenkoeken te bakken, dan willen wij u vragen dit aan te geven bij de groepsleerkracht. Uiteraard kunnen wij ook altijd uw hulp nog gebruiken bij het begeleiden van een groepje of een spelletje. Dus mocht u zich daar alsnog voor aan willen melden, u bent van harte welkom!

Contactgegevens
Met enige regelmaat komen wij er achter dat de contactgegevens die wij hebben van leerlingen niet kloppen. Het is van belang de juiste contactgegevens te hebben zodat wij u altijd kunnen bereiken. Mochten uw contactgegevens sinds de inschrijving van uw zoon/dochter zijn veranderd, dan willen wij u vragen dit door te geven aan meester Dew of juffrouw Mariet van de administratie.

Vaderweek
Ook dit jaar organiseert juffrouw Claudette weer een Vaderweek, die op 26 maart van start gaat. Wij hopen op een grote opkomst!

Projectweek
Op donderdag 5 april start de projectweek met als thema “ Energie”. In samenwerking met NUON, dezelfde NUON als vorig jaar van de Vlalalabus, zullen de leerlingen een week lang gaan werken rondom dit thema. De projectweek wordt op donderdagavond 12 april afgesloten. U krijgt nog een uitnodiging voor deze afsluiting maar misschien kunt u het al noteren in de agenda: donderdag 12 april van 18.30-19.30 uur.

School Sport Vereniging
De leerlingen hebben inschrijfformulieren meegekregen van de School Sport Vereniging
(SSV). SSV zorgt ervoor dat kinderen kennis kunnen maken met sporten/verenigingen uit de buurt. Uiteindelijk doel is natuurlijk dat de kinderen een sport vinden die ze aanspreekt en wellicht lid worden van de vereniging. Mocht uw zoon/dochter twijfelen over deelname of over de te kiezen sporten, dan kunnen zij bij meester Dew informatiefolders ophalen.


Hélène Teijl